Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w trzecim ustnym nieograniczonym przetargu oraz obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej budynkiem garażu wraz z udziałem w działce przyległej, jako dojazdowej, położonych w obrębie Maszewo ? 1, przy ul. Jedności Narodowej w Maszewie. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:47:01 dodanie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ MUROWANYM BUDYNKIEM GARAŻU ORAZ UDZIAŁU W DZIAŁCE PRZYLEGŁEJ, JAKO DOJAZDOWEJ USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:43:09 edycja dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ MUROWANYM BUDYNKIEM GARAŻU ORAZ UDZIAŁU W DZIAŁCE PRZYLEGŁEJ, JAKO DOJAZDOWEJ USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:41:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w trzecim ustnym nieograniczonym przetargu oraz obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej budynkiem garażu wraz z udziałem w działce przyległej, jako dojazdowej położonych w obrębie Maszewo ? 1, przy ul. Jedności Narodowej w Maszewie. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:39:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 33/2019 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy do Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2019 oraz ustalenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2019. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:29:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w piątym ustnym nieograniczonym przetargu, ustalenia terminu przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej, budynkiem mieszkalnym Nr 5, położonej w obrębie geodezyjnym Nastazin, Gmina Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:26:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w piątym ustnym nieograniczonym przetargu, ustalenia terminu przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej, budynkiem mieszkalnym Nr 5, położonej w obrębie geodezyjnym Nastazin, Gmina Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:26:25 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w piątym ustnym nieograniczonym przetargu, ustalenia terminu przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej, budynkiem mieszkalnym Nr 5, położonej w obrębie geodezyjnym Nastazin, Gmina Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:26:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w piątym ustnym nieograniczonym przetargu, ustalenia terminu przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej, budynkiem mieszkalnym Nr 5, położonej w obrębie geodezyjnym Nastazin, Gmina Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:25:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w piątym ustnym nieograniczonym przetargu, ustalenia terminu przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej, budynkiem mieszkalnym Nr 5, położonej w obrębie geodezyjnym Nastazin, Gmina Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:25:14 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w piątym ustnym nieograniczonym przetargu, ustalenia terminu przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej, budynkiem mieszkalnym Nr 5, położonej w obrębie geodezyjnym Nastazin, Gmina Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:25:10 edycja dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIĄTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 5, USYTUOWANEJ W NASTAZINIE, GMINA MASZEWO. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:24:13 edycja dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIĄTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 5, USYTUOWANEJ W NASTAZINIE, GMINA MASZEWO. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:18:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w piątym ustnym nieograniczonym przetargu, ustalenia terminu przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej, budynkiem mieszkalnym Nr 5, położonej w obrębie geodezyjnym Nastazin, Gmina Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:11:27 dodanie dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIĄTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 5, USYTUOWANEJ W NASTAZINIE, GMINA MASZEWO. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:09:57 edycja dokumentu
BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIĄTY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 5, USYTUOWANEJ W NASTAZINIE, GMINA MASZEWO. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:09:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej usytuowanej w Nastazinie Nr 5, gm. Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 17:03:50 dodanie dokumentu
Podatki i Opłaty na 2019r. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-09 12:22:10 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-08 19:14:40 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-08 19:13:47 dodanie dokumentu
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Maszewo Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-08 12:09:22 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-08 12:08:21 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-08 12:07:48 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-08 12:06:46 dodanie dokumentu
W N I O S E K O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-07 22:52:32 edycja dokumentu
W N I O S E K O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-07 22:51:50 dodanie dokumentu
W N I O S E K O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-07 22:51:01 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o przeznaczeniu działek Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-07 22:50:07 dodanie dokumentu
W N I O S E K O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-07 22:48:55 dodanie dokumentu
W N I O S E K O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-07 22:47:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Koła Łowieckiego RYŚ o polowaniu w dniu 19.01.2019 r. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-07 22:45:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Koła Łowieckiego KNIEJA o polowaniu w dniu 19.01.2019 r. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-07 22:44:34 dodanie dokumentu
Terminy polowań interwencyjno - redukcyjnych na terenie obwodu łowieckiego Nr 162 Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-07 22:43:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu odnośnie przeznaczenia do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-07 10:45:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Maszewa z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu odnośnie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Maszewo. Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-07 10:44:54 dodanie dokumentu
Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4 "PLAY" - Korytowo dz. 236 - zakończenie postępowania administracyjnego Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-07 10:40:05 dodanie dokumentu
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-04 19:19:34 dodanie dokumentu
ZAŚWIADCZENIA Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-04 19:18:21 dodanie dokumentu
UDOSTĘPNIENIE DANYCH Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-04 19:17:08 dodanie dokumentu
WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM Ireneusz Chwiałkowski 2019-01-04 19:14:25 dodanie dokumentu