Redakcja

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:
Nadzór merytoryczny prowadzi:

Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
email: urzad@maszewo.pl

Nadzór techniczny prowadzi:

Ireneusz Chwiałkowski