Uchwała Nr XLI/247/14 Rady Miejskiej w Maszewie z 5.11.14 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo

Uchwała Nr XXXVII/228/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z 28.05.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo

Uchwała Nr XXXV/222/2014 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.14 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo

Uchwała Nr XXVII/167/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.04.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.

Uchwała Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały XXII/137/2012 z 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.

Uchwała Nr XXII/137/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 28.11.2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.