ZARZĄDZENIE NR 438/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Maszewie

Zarządzenie