PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA 2017 ROK

Podstawowa kwota dotacji

730,33zł

Statystyczna liczba dzieci

94

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Miesiąc

Zaktualizowana kwota dotacji

Statystyczna liczba dzieci

kwiecień

730,33 zł

94

listopad

730,33 zł

94