PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA 2017 ROK

Podstawowa kwota dotacji

730,33zł

Statystyczna liczba dzieci

94