PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA 2017 ROK

Podstawowa kwota dotacji

730,33zł

Statystyczna liczba dzieci

94

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Miesiąc

Zaktualizowana kwota dotacji

Statystyczna liczba dzieci

kwiecień

730,33 zł

94

listopad