PROJEKTY UCHWAŁ NA XI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

  1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2016.


  2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2016.


  3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2016.


  4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2016.


  5. Projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zapewnianej przez Gminę Maszewo.


  6. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej planu aglomeracji Maszewo.


  7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2016.


  8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2016-2025.


  9. Plan pracy Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2016


  10. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2016