Informacej dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dostępne są na stronie

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx