Burmistrz Maszewa ogłasza drudi ustny ograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej działki nr 1143/11 o powierzchni 13 m2
Burmistrz Maszewa ogłasza drugi ustny ograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej działki nr 1143/11 o powierzchni 13 m2 działka położona jest w obrębie nr 1 miasta Maszewo, dojazd z ulicy Obodrytów . Przetarg ograniczony jest do mieszkańców budynków nr 7 i 8 położonych przy ulicy Obodrytów w Maszewie.

Ogłoszenie