http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  
 

Znak

Referat / Stanowisko pracy

Nr tel.

Nr pokoju

e-mail

FB

Finansów i Budżetu

FB

skarbnik

914023380

11

skarbnik@maszewo.pl

FB

stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

914023388

12

ksiegowosc@maszewo.pl

FB

stanowisko pracy ds. dochodów budżetowych i inwentaryzacji

914023393

10

finanse@maszewo.pl

FB

stanowisko pracy ds. płac i podatku dochodowego od osób fizycznych

914023393

10

finanse2@maszewo.pl

FB

stanowisko pracy ds. wymiaru należności podatkowych

914023391

15

podatki@maszewo.pl

FB

stanowisko pracy ds. wymiaru należności podatkowych

914023391

15

podatki@maszewo.pl

FB

stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i opłat

914023380

14

podatki@maszewo.pl

FB

stanowisko pracy ds. wymiaru, księgowania
i windykacji opłaty śmieciowej

914023386

13

gok.oplaty@maszewo.pl

OiP

Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Promocji

OiP

kierownik

914023395

9

promocja@maszewo.pl

OiP

stanowisko pracy ds. sekretarsko - kancelaryjnych

914023380

16

urzad@maszewo.pl

OiP

stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

914023396

8

el@maszewo.pl

OiP

stanowisko pracy ds. promocji i inicjatyw gospodarczych

914023397

8

um.promocja@maszewo.pl

OiP

stanowisko pracy ds. obronności, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego

914023399

20

obrona.cywilna@maszewo.pl

OiP

stanowisko pracy ds. informatycznych

914023380

28

it@maszewo.pl

BiOś

Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

BiOś

kierownik

914023385

24

bios@maszewo.pl

BiOś

stanowisko pracy ds. budownictwa i architektury

914023385

24

budownictwo@maszewo.pl

BiOś

stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

914023392

7

dwerner@maszewo.pl

BiOś

stanowisko pracy ds. spraw komunalnych i rolnictwa

914023392

7

grunty@maszewo.pl

BiOś

stanowisko pracy ds. ochrony środowiska

914023398

29

ochrona.srodowiska@maszewo.pl

BiOś

stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
i gospodarki zasobami zieleni

914023387

29

zamowienia.publiczne@maszewo.pl

BiOś

stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami

914023383

30

gok@maszewo.pl

BR

Referat Obsługi Rady
i Jednostek Pomocniczych

BR

kierownik

914023384

25

rada@maszewo.pl

BR

stanowisko pracy ds. obsługi rady i jednostek pomocniczych

914023384

25

biuro.rady@maszewo.pl

E

Referat Edukacji

E

kierownik

914023382

19

oswiata@maszewo.pl

E

główny księgowy z-ca kierownika

914187521

fk.edukacja@maszewo.pl

E

stanowisko pracy ds. płac i podatków od osób fizycznych

914187521

fk.edukacja@maszewo.pl

E

stanowisko pracy ds. kadr i bezpieczeństwa i higieny pracy

914187521

fk.edukacja@maszewo.pl

E

stanowisko pracy ds. księgowości

914187521

fk.edukacja@maszewo.pl

E

stanowisko pracy ds. księgowości

914187521

fk.edukacja@maszewo.pl

USC


Urząd Stanu Cywilnego


USC


kierownik


914023389

19

usc@maszewo.pl


Utworzony: 30-07-2010 o 09:39, ostatnia modyfikacja: 16-11-2016 o 14:26 , umieścił: Arkadiusz Poczobut drukuj artykul

© 2006 UM Maszewo