http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XVIII/102/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2012 w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo.
 • 22-11-2012 07:52
 • Uchwała Nr XV/88/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.02.2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Dębicach.
 • 22-11-2012 07:51
 • Uchwała Nr XIV/ 84 /2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2012
 • 22-11-2012 07:50
 • Uchwała Nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obr.3 Maszewo.
 • 22-11-2012 07:50
 • Uchwała Nr XIV/82/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obr.1 Maszewo.
 • 22-11-2012 07:49
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7


  © 2006 UM Maszewo