http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XXX/184/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24.09.13 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2013
 • 14-01-2014 14:19
 • Uchwała Nr XXVII/170/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.04.2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • 18-04-2013 11:13
 • Uchwała Nr XXVII/169/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.04.2013 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
 • 18-04-2013 11:13
 • Uchwała Nr XXVII/168/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.04.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpa
 • 18-04-2013 11:12
 • Uchwała Nr XXVII/167/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.04.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.
 • 18-04-2013 11:12
 • Uchwała Nr XXVII/166/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.04.2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/146/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komun
 • 18-04-2013 11:11
 • Uchwała Nr XXVI/165/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.03.2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo
 • 08-04-2013 11:43
 • Uchwała Nr XXVI/163/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.03.2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie Nr 1 Maszewa
 • 08-04-2013 11:43
 • Uchwała Nr XXV/155/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • 05-03-2013 08:16
 • Uchwała Nr XXIV/151/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2013.
 • 12-02-2013 08:07
 • Porozumienie w sprawie współdziałania z Gminą Dobra w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Maszewie
 • 22-01-2013 10:20
 • Porozumienie w sprawie współdziałania z Gminą Osina w realizacji zadań w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tanowie.
 • 22-01-2013 10:18
 • Uchwała Nr XXIII/148/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały XXII/137/2012 z 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo
 • 22-01-2013 10:07
 • Uchwała Nr XXIII/146/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 • 22-01-2013 10:07
 • Uchwała Nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • 22-01-2013 10:06
 • Uchwała Nr XXIII/144/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • 22-01-2013 10:05
 • Uchwała Nr XXIII/143 /2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
 • 22-01-2013 10:04
 • Uchwała Nr XXIII/142 /2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę z
 • 22-01-2013 10:04
 • Uchwała Nr XXII/137/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 28.11.2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.
 • 22-01-2013 10:02
 • Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 28.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i za usługi w zakresie odbierania odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych
 • 22-01-2013 10:02
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 następne


  © 2006 UM Maszewo