http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XXXIV/212/14 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.01.14 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 • 04-02-2014 09:12
 • Uchwała Nr XXXIII/210/13 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 18.12.13 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2014
 • 14-01-2014 14:25
 • Uchwała Nr XXXII/204/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.11.2013 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2013
 • 14-01-2014 14:24
 • Uchwała Nr XXXII/203/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r
 • 14-01-2014 14:23
 • Uchwała Nr XXXII/202/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • 14-01-2014 14:23
 • Uchwała Nr XXXII/201/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.11.2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 • 14-01-2014 14:22
 • Uchwała Nr XXXI/198/2013 Rady Miejskiej e w Maszewie z dnia 30.10.13 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.
 • 14-01-2014 14:21
 • Uchwała Nr XXX/187/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24.09.13 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Maszewo udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania.
 • 14-01-2014 14:20
 • Uchwała Nr XXX/184/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 24.09.13 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2013
 • 14-01-2014 14:19
 • Uchwała Nr XXVII/170/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.04.2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • 18-04-2013 11:13
 • Uchwała Nr XXVII/169/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.04.2013 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
 • 18-04-2013 11:13
 • Uchwała Nr XXVII/168/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.04.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpa
 • 18-04-2013 11:12
 • Uchwała Nr XXVII/167/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.04.2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.
 • 18-04-2013 11:12
 • Uchwała Nr XXVII/166/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 12.04.2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/146/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komun
 • 18-04-2013 11:11
 • Uchwała Nr XXVI/165/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.03.2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo
 • 08-04-2013 11:43
 • Uchwała Nr XXVI/163/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.03.2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w obrębie Nr 1 Maszewa
 • 08-04-2013 11:43
 • Uchwała Nr XXV/155/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • 05-03-2013 08:16
 • Uchwała Nr XXIV/151/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.01.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2013.
 • 12-02-2013 08:07
 • Porozumienie w sprawie współdziałania z Gminą Dobra w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Maszewie
 • 22-01-2013 10:20
 • Porozumienie w sprawie współdziałania z Gminą Osina w realizacji zadań w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tanowie.
 • 22-01-2013 10:18
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 następne


  © 2006 UM Maszewo