http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Biuletyn Informacji Publicznej  


Tytuł dokumentu Data aktualizacji
  • Karty informacyjne
  • 25-01-2012 10:48
  • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Maszewo
  • 26-01-2016 09:11
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Maszewo.
  • 01-06-2016 18:10
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Maszewo za 2016 r.
  • 11-05-2017 08:38


    © 2006 UM Maszewo