http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


Tytuł dokumentu Data aktualizacji
  • Informacja dot. wyborów uzupełniających ławników.
  • 14-08-2018 12:57
  • Informacja Burmistrz Maszewa w sprawie uzupełniających wyborów ławinków sądowych na kadencję 2016-2019 na potrzeby Sądu Rejonowego w Goleniowie
  • 14-08-2018 12:55
  • Informacja dot. wyborów uzupełniających ławników
  • 04-02-2016 08:38
  • Informacja z dn.27.11.2015 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. dla Sądu Rejonowego w Goleniowie
  • 27-11-2015 15:50
  • Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.09.2015 r. w sprawie wyboru ławników.
  • 06-10-2015 11:26
  • LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W GOLENIOWIE NA KADENCJĘ 2016-2019.
  • 15-09-2015 09:21
  • Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu opiniującego kandydatów na ławników-14.09.2015 r.
  • 08-09-2015 08:03
  • Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 19.06.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.
  • 28-07-2015 08:11
  • Informacja z dnia 1 czerwca 2015 r. o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.
  • 03-06-2015 22:29
  • ZAWIADOMIENIE NT. POSIEDZENIA zespołu opiniującego kandydatów na ławników
  • 14-10-2011 09:13
  • KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA
  • 13-06-2011 15:55
  • KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY "PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH", KTÓRA WCHODZI W ŻYCIE 14.06.2011 R. ZAKTUALIZOWANA INFORMACJA DOT. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO ORZEK
  • 10-06-2011 10:26
  • INFORMACJA DOT. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO ORZEKANIA W SPRAWACH PRACY I RODZINNYCH, W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY NA KADENCJĘ 2012 – 2015 NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO W GO
  • 01-06-2011 11:36
  • Uchwała w sprawie wyboru ławników na potrzeby Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencje lat 2008-2011.
  • 26-09-2007 08:27
  • ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W GOLENIOWIE NA KADENCJĘ LAT 2008 – 2011.
  • 10-08-2007 10:06
  • Uchwała nr VII/50/07 - w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję lat 2008 – 2011.
  • 10-08-2007 09:48
  • Lista zgłoszonych kandydatów naławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie
  • 06-08-2007 11:33
  • Wybory Ławników
  • 03-06-2007 21:34


    © 2006 UM Maszewo