http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Wybory samorządowe 2006
 • 16-11-2006 02:08
 • Wybory uzupełniające 2007
 • 19-01-2007 00:13
 • Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007
 • 27-09-2007 11:24
 • Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2009
 • 17-03-2009 12:07
 • Ogłoszenie dot. spisu wyborców
 • 28-05-2009 14:20
 • Wybory Prezydenta RP 2010
 • 02-06-2010 20:31
 • Wybory samorządowe 2010
 • 25-10-2010 10:45
 • Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych 2011
 • 14-02-2011 12:15
 • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 • 17-08-2011 09:31
 • Uchwała Rady Miejskiej w Maszewie Nr XX/120/2012 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie podziału gminy Maszewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 • 20-11-2012 10:09
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Maszewie 2013
 • 11-06-2013 08:18
 • Uchwała Nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie podziału gminy Maszewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • 16-07-2013 22:15
 • Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
 • 27-02-2014 10:28
 • Wybory samorządowe 2014
 • 21-03-2014 13:05
 • Wybory prezydenckie 2015
 • 19-02-2015 11:26
 • Wybory do izb rolniczych 2015
 • 17-03-2015 11:14
 • Referendum ogólnokrajowe 2015
 • 23-06-2015 08:25
 • Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 • 23-07-2015 17:57
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Maszewie 2018
 • 12-01-2018 19:08


  © 2006 UM Maszewo