http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zarządzenie nr 421/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 582/2009 Burmistrza Maszewa z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie określenia stanowisk i rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słu
 • 19-10-2017 13:35
 • ZARZĄDZENIE Nr 401/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 19-10-2017 13:35
 • ZARZĄDZENIE Nr 433/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 13.07.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 19-10-2017 13:31
 • ZARZĄDZENIE Nr 422/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 19-10-2017 13:30
 • ZARZĄDZENIE Nr 424/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 19-10-2017 13:29
 • ZARZĄDZENIE Nr 423/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 19-10-2017 13:26
 • ZARZĄDZENIE Nr 437/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 19-10-2017 13:22
 • Zarządzenie nr 472/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 18 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 19-10-2017 11:46
 • Zarządzenie nr 471/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 19-10-2017 11:44
 • Burmistrz Maszewa ogłasza ósme ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych usytuowanych w Maszewie przy ulicy Stargardzkiej, oznaczonych numerami działek 580/8; 580/9, 580/10, 580/11 i 580/12
 • 19-10-2017 00:55
 • Burmistrz Maszewa ogłasza ósme ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych usytuowanych w Maszewie przy ulicy Stargardzkiej, oznaczonych numerami działek 580/8; 580/9, 580/10, 580/11 i 580/12
 • 19-10-2017 00:55
 • Zaproszenie do składania ofert na zadanie Budowa chodnika na ulicy Grunwaldzkiej w Maszewie
 • 19-10-2017 00:53
 • Zaproszenie do składania ofert na zadanie Budowa chodnika na ulicy Grunwaldzkiej w Maszewie
 • 19-10-2017 00:53
 • 19-10-2017 00:52
 • Zarządzenie Nr 455/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 21 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia ósmych ustnych nieograniczonych przetargów i obniżenia ceny wywoławczej odnośnie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz ustalenia terminu ich przeprowadzenia na sprzedaż prawa własności położon
 • 18-10-2017 13:57
 • Zarządzenie nr 467/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 16-10-2017 16:33
 • Uchwała XXIV/154/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r.w sprawie zmian budżetu na rok 2017
 • 13-10-2017 10:14
 • Uchwała XXIV/153/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
 • 13-10-2017 10:14
 • Uchwała XXIV/152/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
 • 13-10-2017 10:12
 • Uchwała XXIV/149/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Maszewo.
 • 13-10-2017 10:10
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo