http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała XXIV/145/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym Nr 5 ulokowanego na poddaszu budynku wielorodzinnego Nr 13, obr. Rożnowo Nowogardzkie, Gmina Maszewo
 • 27-09-2017 19:51
 • Uchwała XXIV/144/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z 20.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym Nr 1 ulokowanego na parterze budynku wielorodzinnego Nr 13, obr. Rożnowo Nowogardzkie, Gmina Maszewo
 • 27-09-2017 19:45
 • Uchwała Nr XXIII/143/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 • 27-09-2017 19:40
 • OBWIESZCZENIE - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem dla przedsięwzięcia: Zmiana sposobu użytkowania obiektów do chowu drobiu pn. zwiększenie maksymalnej, jednoczesnej obsady drobiu do 261.000 szt., tj. do 1044 DJP w instalacji zlokalizowanej na działce Nr 202/1 ...
 • 27-09-2017 09:58
 • Odpowiedź na petycję – zasady zdrowego odżywiania
 • 25-09-2017 22:21
 • Odpowiedź na petycję
 • 25-09-2017 22:19
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 25-09-2017 22:05
 • Zarządzenie Nr 454/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 08 września 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego dziewiątego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej usytuowanej w obrębie ewidencyjnym Maszewo – 3, miasto M
 • 25-09-2017 19:39
 • O B W I E S Z C Z E N I E - Zgodnie z art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21.08.2017 r. Pana Roberta Mituty, występujące
 • 19-09-2017 19:19
 • O B W I E S Z C Z E N I E - termin opłaty trzeciej raty tj. do dnia 30 września 2017 roku, za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.
 • 19-09-2017 19:18
 • Zdrowe nawyki kształcenia
 • 15-09-2017 19:05
 • Petycja – wzorowa łazienka
 • 15-09-2017 19:04
 • Zarządzenie Nr 453/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 08 września 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej usytuowanej w Nastazinie, Gmina Maszewo, stanowiącej w
 • 15-09-2017 19:01
 • Zarządzenie Nr 452/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 08 września 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych siódmych ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w obrębie geodezyjnym Maszewo – 3, miasto Ma
 • 15-09-2017 19:01
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXIV SESJĘ RM 20.09.2017 r.
 • 15-09-2017 16:32
 • Odpowiedź na petycję
 • 15-09-2017 16:19
 • Petycja- Zdrowe nawyki kształcenia
 • 14-09-2017 23:30
 • Petycje
 • 14-09-2017 23:30
 • Petycja
 • 14-09-2017 23:30
 • Petycja-wzorowa łazienka
 • 14-09-2017 23:27
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo