http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XXI/125/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Maszewie.
 • 14-02-2017 08:17
 • Uchwała Nr XXI/124/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie kryteriów ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo na drugim etapie postępowania.
 • 14-02-2017 08:16
 • Uchwała Nr XXI/124/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie kryteriów ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo na drugim etapie postępowania.
 • 14-02-2017 08:15
 • Zarządzenie Nr 375/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w obrębie geodezyjnym Maszewo - 3, miasto Maszewo,
 • 12-02-2017 18:19
 • Zarządzenie Nr 374/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej usytuowanej w Nastazinie, gmina Maszewo, oznaczonej numerem dział
 • 12-02-2017 18:19
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXI sesję RM
 • 03-02-2017 17:01
 • Zarządzenie Nr 373/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 26 stycznia 2017 roku, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego wyboru rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 353/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 29 grudnia 2016 roku.
 • 02-02-2017 08:00
 • Zawiadomienie i porządek obrad XXI sesja 8 luty 2017
 • 30-01-2017 17:39
 • ZAWIADOMIENIE KOMISJA GOSPODARCZA 1.02.2017 GODZ. 8.30
 • 30-01-2017 17:34
 • Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim
 • 27-01-2017 15:38
 • ZAWIADOMIENIE - KOMISJA SPOŁECZNA 31.01.2017 GODZ. 10.00
 • 27-01-2017 15:37
 • ZAWIADOMIENIE - KOMISJA REWIZYJNA 30.01.17. GODZ. 9.00 .
 • 27-01-2017 15:36
 • Uchwała RIO z dnia 18.01.2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo.
 • 24-01-2017 09:16
 • Zarządzenie Nr 367/2017 Burmistrza Maszew z dnia 16.01.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do przygotowania szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo do nowego ustroju szkolnego
 • 23-01-2017 17:20
 • Burmistrz Maszewa ogłasza szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej w Maszewie, przy ul. Stefana Żeromskiego i Polnej, oznaczonej numerem działki 110 o pow. 518,00m2, na którą brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano decyz
 • 21-01-2017 12:46
 • Zarządzenie Nr 369/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 17 stycznia 2017 roku, w sprawie przeznaczenia do zbycia w szóstym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 110, położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, pomiędzy ulicami Stefana Żeroms
 • 21-01-2017 12:45
 • Zarządzenie Nr 368/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2017 roku, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego piątego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej usytuowanej w obrębie ewidencyjnym Maszewo – 3, miasto Masz
 • 21-01-2017 12:44
 • Zarządzenie Nr 361/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2017 roku.
 • 16-01-2017 20:51
 • Zarządzenie Nr 362/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez działaln
 • 14-01-2017 14:42
 • Zarządzenie Nr 363/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 14-01-2017 14:40
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


  © 2006 UM Maszewo