http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XII/75/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 11.01.2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
 • 14-01-2016 08:58
 • Uchwała Nr XII/78/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 11.01.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2016-2025.
 • 14-01-2016 08:56
 • Uchwała Nr XII/77/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 11.01.2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie.
 • 14-01-2016 08:56
 • Uchwała Nr XII/75/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 11.01.2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
 • 14-01-2016 08:55
 • Zarządzenie Nr 209/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 07 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia zapytania cenowego oraz powołania komisji w składzie pracowników Urzędu Miejskiego w Maszewie, celem wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert, złożonych przez rzeczoznawców majątkowych, którym zlecane będ
 • 14-01-2016 08:27
 • Strategia Rozwoju Gminy Maszewo na Lata 2015-2020
 • 14-01-2016 08:20
 • Uchwała Nr XII/76/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 11.01.2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Maszewo na Lata 2015-2020
 • 14-01-2016 08:19
 • Uchwała Nr XII/76/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 11.01.2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Maszewo na Lata 2015-2020
 • 14-01-2016 08:17
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Maszewa odnośnie terminu opłaty pierwszej raty tj. do dnia 31 stycznia 2016 roku za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.
 • 14-01-2016 08:03
 • Zarządzenie Nr 208/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 07 stycznia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego wyboru rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 178/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 12 listopada 2015 roku.
 • 14-01-2016 07:59
 • ZARZĄDZENIE NR 207/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 7.01.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych.
 • 12-01-2016 09:07
 • ZARZĄDZENIE NR 206/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 7.01.2016 r. w sprawie informacji o szczegółowych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy do Uchwały Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2016 oraz us
 • 12-01-2016 09:06
 • Dotyczy wydawania zaświadczeń o wymeldowaniu i zameldowaniu na pobyt stały/czasowy
 • 05-01-2016 11:29
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIERWSZE PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY ULICY STEFANA ŻEROMSKIEGO ORAZ 8 MARCA Nr 16a.
 • 05-01-2016 08:14
 • ZARZĄDZENIE Nr 202/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 97 i 110, usytuowanych w obrębie Nr 3, miasto Maszewo.
 • 05-01-2016 08:13
 • ZAWIADOMIENIE O XII SESJI RM 11.01.2016 r.
 • 05-01-2016 08:07
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • 31-12-2015 17:56
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ
 • 30-12-2015 12:52
 • Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Maszewie w dniu 7 stycznia 2016 r.
 • 30-12-2015 12:49
 • ZARZĄDZENIE NR 201/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 29-12-2015 10:01
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


  © 2006 UM Maszewo