http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie z dnia 16 listopada 2015 roku dot. budowy linii kablowej SN 30 kV na odcinku Kicko - Nowa Dąbrowa - Stara Dąbrowa - Nastazin - Maszewo
 • 26-11-2015 18:07
 • OGŁOSZENIE BZP o zmianie ogłoszenia
 • 26-11-2015 18:05
 • Urządzenia wentylacyjne i klimatyzatory - dostawa, montaż i instalacja w Ratuszu Maszewo
 • 25-11-2015 20:14
 • Urządzenia wentylacyjne i klimatyzatory - dostawa, montaż i instalacja w Ratuszu Maszewo
 • 25-11-2015 20:09
 • Dostawa central wentylacyjnych z montażem i rozruchem w budynku Ratusza Maszewo.
 • 24-11-2015 18:14
 • Dostawa central wentylacyjnych z montażem i rozruchem w budynku Ratusza Maszewo.
 • 24-11-2015 18:09
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
 • 24-11-2015 18:08
 • ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 16/11/2015r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 97, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Maszewo, gm. Maszewo, stanowiącej własność Gmin
 • 23-11-2015 12:28
 • ZARZĄDZENIE Nr 179/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 16/11/2015r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 110, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Maszewo, gm. Maszewo, stanowiącej własność Gminy M
 • 23-11-2015 12:25
 • Dostawa drzwi ppoż. I ścianki ppoż. Do obiektu zabytkowego – Ratusz Maszewo
 • 19-11-2015 14:30
 • Dostawa drzwi ppoż. I ścianki ppoż. Do obiektu zabytkowego – Ratusz Maszewo
 • 19-11-2015 14:27
 • Odpowiedzi na pytania
 • 19-11-2015 14:26
 • Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 10.11.2015 r. w sprawie opłaty targowej.
 • 19-11-2015 08:47
 • Uchwała Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 10.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • 19-11-2015 08:44
 • Uchwała Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 10.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Maszewo
 • 19-11-2015 08:43
 • Uchwała Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 10.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • 19-11-2015 08:43
 • Uchwała Nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 10.11.2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016
 • 19-11-2015 08:42
 • Uchwała Nr X/60/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 10.11.2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Maszewo na rok 2016.
 • 19-11-2015 08:41
 • Uchwała Nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 10.11.2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • 19-11-2015 08:40
 • Uchwała Nr X/58/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 10.11.2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • 19-11-2015 08:40
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


  © 2006 UM Maszewo