http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • ZARZĄDZENIE NR 245/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 19-04-2016 08:38
 • Zarządzenie Nr 253/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do zbycia - przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu, położonej w obrębie Ma
 • 14-04-2016 11:18
 • Zarządzenie Nr 252/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do zbycia - przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu, położonej w obrębie Ma
 • 14-04-2016 11:17
 • Zarządzenie Nr 251/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do zbycia - przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu, położonej w obrębie Ma
 • 14-04-2016 11:16
 • ZARZĄDZENIE NR 243/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 12-04-2016 08:05
 • Uchwała Nr XIV/82/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo.
 • 12-04-2016 08:02
 • Uchwała Nr XIV/81/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy.
 • 12-04-2016 08:02
 • Uchwała Nr XIV/80/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo.
 • 12-04-2016 08:01
 • Uchwała Nr XIV/79/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
 • 12-04-2016 08:01
 • Zarządzenie Nr 250/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu, położonych w obrębie Maszewo – 3, miasto Maszewo, przy ul.
 • 07-04-2016 11:29
 • Zarządzenie Nr 249/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu, położonych w obrębie Maszewo – 3, miasto Maszewo, przy ul.
 • 07-04-2016 11:29
 • Zarządzenie Nr 248/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu, położonych w obrębie Maszewo – 3, miasto Maszewo, przy ul.
 • 07-04-2016 11:28
 • Zarządzenie Nr 247/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu, położonych w obrębie Maszewo – 3, miasto Maszewo, przy ul.
 • 07-04-2016 11:27
 • Zarządzenie Nr 246/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 580/7 o pow.227,00m2, usytuowanej w obrębie Maszewo - 3, miasto Maszewo, przy ulicy Stargardzkiej stanowiącej własność Gminy Maszewo
 • 07-04-2016 11:26
 • Informacja o wyniku naboru I etap na wolne stanowisko urzędnicze
 • 07-04-2016 08:03
 • Uchwała Nr XIV/91/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie.
 • 05-04-2016 11:27
 • Uchwała Nr XIV/90/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
 • 05-04-2016 11:26
 • Uchwała Nr XIV/89/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 6, ulokowanego na poddaszu budynku Nr 13, obr. 1, miasta Maszewo, przy ul. 22 Lipca, a także udziału w nieruchomości wspólnej tego bud
 • 05-04-2016 11:26
 • Uchwała Nr XIV/88/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku Nr 13, obr. 1, miasta Maszewo, przy ul. 22 Lipca oraz udziału w nieruchomości wspólnej tego budynku oraz działkach Nr 4 i
 • 05-04-2016 11:25
 • Uchwała Nr XIV/87/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym Nr 2 ulokowanego na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym Nr 6a, przy ul. Obodrytów obr. Maszewo - 1, miasto
 • 05-04-2016 11:24
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


  © 2006 UM Maszewo