http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zarządzenie Nr 312/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 września 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych drugich ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w obrębie ewidencyjnym Maszewo – 3, miasto Masze
 • 20-10-2016 08:05
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA CZWARTE USTNE PUBLICZNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE.
 • 15-10-2016 17:53
 • Zarządzenie Nr 317/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 11 października 2016 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w czwartych ustnych nieograniczonych przetargach nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo – 3, miasto Maszewo, usytuowanych przy ul. Marii Kon
 • 15-10-2016 17:42
 • Zarządzenie Nr 314/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 września 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 110, usytuowanej w obrębie Nr 3, mia
 • 15-10-2016 17:28
 • Zarządzenie Nr 315/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 13-10-2016 10:50
 • Zarządzenie Nr 313/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 września 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych trzecich ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 154/7, 154/8, 154/11, usytuowanych
 • 13-10-2016 10:49
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie w utworach czwartorzędowych ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni głębinowych SG1 iSG2, zlokalizowanego na działce ew. 189/1, kol. Radzanek, obręb Jarosławki, gmina Maszewo, powiat gole
 • 06-10-2016 08:51
 • Burmistrz Maszewa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie Programu Współpracy Gminy Maszewo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.
 • 06-10-2016 08:49
 • Zarządzenie Nr 316/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 5 października 2016 r.
 • 06-10-2016 08:48
 • Uchwała nr XVII/105/2016 RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek łącznych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Maszewo na rzecz banku.
 • 06-10-2016 08:34
 • Uchwała nr XVII/104/2016 RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2016/2025
 • 06-10-2016 08:33
 • Uchwała nr XVII/103/2016 RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i budżetu na rok 2016
 • 06-10-2016 08:32
 • Uchwała nr XVII/102/2016 RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/96/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności
 • 06-10-2016 08:31
 • Uchwała nr XVII/101/2016 RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE z dnia 28 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2016-2020
 • 06-10-2016 08:30
 • ZARZĄDZENIE Nr 309/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 06-10-2016 08:21
 • ZARZĄDZENIE Nr 308/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 06-10-2016 08:15
 • ZARZĄDZENIE Nr 307/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 29 września 2016 roku w sprawie ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy do Uchwały Nr XVII/103/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2016.
 • 06-10-2016 08:14
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIERWSZE PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY ULICY OKRZEI
 • 23-09-2016 17:09
 • Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 306/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 21 września 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 179/6 i 179/8, usytuowanych w obrębie Nr 1, miasto Maszewo.
 • 23-09-2016 17:07
 • Obwieszczenie, że została wydana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn.„Budowa 6 naziemnych zbiorników magazynowych na płynny gaz LPG o pojemności zbiorczej ok. 42m³, na działce nr 202/1, obręb Maszewko II, gmina Maszewo”.
 • 22-09-2016 10:43
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo