http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zarządzenie Nr 389/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego szóstego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej Nr działki 110, usytuowanej w obrębie geodezyjn
 • 15-03-2017 18:22
 • Uchwała Nr XXI/128/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Maszewo.
 • 15-03-2017 18:19
 • ZARZĄDZENIE NR 382/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 15.02.2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-03-2017 10:20
 • ZARZĄDZENIE NR 348/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 21.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-03-2017 10:19
 • Burmistrz Maszewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych usytuowanych w Maszewie przy ul. Stargardzkiej, miasto Maszewo, oznaczonych numerami geodezyjnymi 80 i 581/4 o powierzchni łącznej 560,00m2.
 • 27-02-2017 18:54
 • Burmistrz Maszewa ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej w Nastazinie, Gmina Maszewo, oznaczonej numerem działki 182 o pow.900,00m2.
 • 27-02-2017 18:54
 • Zarządzenie Nr 386/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia i obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 182 położonej w obrębie Nastazin, Gmina Maszew
 • 27-02-2017 18:52
 • Zarządzenie Nr 385/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia i obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 80 i 581/4 położonych w obrębie Maszewo -
 • 27-02-2017 18:52
 • Inicjatywa - Bezpieczenstwo Cybernetyczne-5 - wszyscy zmieniajmy Polske na Lepsze
 • 27-02-2017 18:40
 • Zarządzenie Nr 384/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 3a ulokowanego w budynku wielorodzinnym Nr 7, obr. Maszewo - 1, miasto Maszewo, przy ul. Szkolnej, wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. komórką
 • 21-02-2017 21:45
 • Zarządzenie Nr 383/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych czwartych ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w obrębie geodezyjnym Maszewo – 3, miasto Mas
 • 21-02-2017 21:41
 • Zawiadomienie o toczącym się ponownie w I instancji postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania dla Pani Karoliny Jagielskiej, zam. Bagna 47a, 72-130 Maszewo reprezentowanej przez Przedsiębiorstwo „EKOLOGPOL”
 • 15-02-2017 22:44
 • Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2017
 • 15-02-2017 22:20
 • Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2017
 • 15-02-2017 22:19
 • Uchwała Nr XXI/128/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Maszewo.
 • 14-02-2017 08:20
 • Uchwała Nr XXI/128/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Maszewo.
 • 14-02-2017 08:20
 • Uchwała Nr XXI/127/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo.
 • 14-02-2017 08:19
 • Uchwała Nr XXI/127/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo.
 • 14-02-2017 08:18
 • Uchwała Nr XXI/126/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • 14-02-2017 08:17
 • Uchwała Nr XXI/125/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 08.02.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Maszewie.
 • 14-02-2017 08:17
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo