http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sprządzenia miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wislawie
 • 04-11-2015 10:51
 • ZAWIADOMIENIE O X SESJI RM 10.11.2015 r.
 • 03-11-2015 15:15
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej 3.11.2015 r. godz.8.30
 • 30-10-2015 18:29
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej 4.11.2015 r. godz.8.00
 • 30-10-2015 18:29
 • Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 5.11.2015 r. godz.9.00
 • 30-10-2015 18:28
 • Zarządzenie Nr 166/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 19/10/2015r. „w sprawie przeznaczenia do zbycia wyodrębnionego lokalu użytkowego o pow.35,67m2, niemieszkalnego na rzecz najemcy …”
 • 30-10-2015 18:21
 • ZARZĄDZENIE Nr 171/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 23 października 2015 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w czwartym ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 82, położonej w miejscowości Korytowo, gm. Maszewo, stanowiącej własność Gminy Mas
 • 30-10-2015 18:19
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA X SESJĘ RADY MIEJSKIEJ
 • 30-10-2015 18:13
 • Zarządzenie Nr 167/15 Burmistrza Maszewa z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy
 • 29-10-2015 10:04
 • Zawiadomienie
 • 28-10-2015 17:56
 • ZARZĄDZENIE NR 169/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 27-10-2015 11:16
 • ZARZĄDZENIE Nr 170/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 23 października 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego drugiego ustnego ograniczonego przetargu na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym (komórką) ze środków własnych użytkownika oz
 • 27-10-2015 11:14
 • Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
 • 27-10-2015 11:11
 • ZARZĄDZENIE Nr 168/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 22/10/2015r. w sprawie ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do drugiego ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym (komórką) ze środków użytkownika oznaczonej numerem 130/9, położonej
 • 23-10-2015 16:58
 • Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Maszewa Nr 158/2015 z dnia 14 października 2015 r
 • 23-10-2015 16:55
 • Obwieszczenie - zawiadomienie o toczącym się ponownie w I instancji postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa biogazowni rolniczej na działce Nr 309/1, obręb Wisławie, gm. Maszewo
 • 23-10-2015 16:49
 • Pt. Załącznik Nr. 1 ze zmianami. Pozycje skorygowane zaznaczone kolorem czerwonym.
 • 23-10-2015 16:48
 • Odpowiedzi na zapytania
 • 23-10-2015 16:47
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Maszewo za I półrocze 2015 r.
 • 23-10-2015 08:26
 • PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
 • 22-10-2015 18:22
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo