http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała nr CCCXXXIV.638.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJW SZCZECINIE z dnia 14.12.2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Maszewo na 2016 r.
 • 17-12-2015 11:13
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA SIÓDMY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ USYTUOWANEJ W MASZEWIE PRZY JEZIORZE I DRODZE Z MASZEWA DO GOLENIOWA.
 • 17-12-2015 09:04
 • ZARZĄDZENIE Nr 193/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w piątym ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 82, położonej w miejscowości Korytowo, gm. Maszewo, stanowiącej własność Gminy Maszewo.
 • 15-12-2015 08:14
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA SZÓSTE PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ GRUNTOWYCH NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W KORYTOWIE, GMINA MASZEWO.
 • 15-12-2015 08:13
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA V USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 7, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE DZIAŁKĄ Nr 82 USYTUOWANEJ W OBRĘBIE KORYTOWO, GMINA MASZEWA.
 • 15-12-2015 08:10
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA V USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GOSPODARCZYM Nr 32a, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE DZIAŁKĄ Nr 205/2 USYTUOWANEJ W OBRĘBIE RADZANEK, GMINA MASZEWO.
 • 15-12-2015 08:08
 • ZARZĄDZENIE Nr 196/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w piątym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 205/2, położonej w miejscowości Radzanek, gm. Maszewo, stanowiącej własność Gminy Maszewo
 • 15-12-2015 08:04
 • ZARZĄDZENIE Nr 195/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w siódmym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 129/2 o powierzchni 3.541m2, ulokowanej w obrębie Maszewo – 1, mias
 • 15-12-2015 08:04
 • ZARZĄDZENIE Nr 194/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w szóstych ustnych nieograniczonych przetargach na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych numerami działek 511/1, 511/2 511/3, położonych w miejscowości Korytowo, gm. Maszew
 • 15-12-2015 08:02
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ
 • 11-12-2015 17:14
 • ZAWIADOMIENIE XI SESJA RM 18.12.2015 r.
 • 11-12-2015 17:11
 • Obwieszczenie, że została wydana decyzja środowiskowa dla inwestycji pn „Budowa trzech kurników do chowu niosek jaj zarodowych w stadzie rodzicielskim na 58.300 szt. (233,2 DJP) z budynkiem mieszkalno – socjalnym, zbiornikami na gaz propan – butan oraz boksem chłodniczym na teren
 • 11-12-2015 16:07
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 11-12-2015 16:05
 • Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu
 • 09-12-2015 17:15
 • Zarządzenie Nr 192/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 3 grudnia 2015 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego i Gimn
 • 08-12-2015 09:04
 • Zarządzenie Nr 191/2015Burmistrza Maszewa z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 • 08-12-2015 09:04
 • Zaproszenie do składania ofert Płyty granitowe – dostawa loco plac budowy – Ratusz Urzędu Miejskiego w Maszewie
 • 04-12-2015 17:03
 • Zaproszenie do składania ofert Płyty granitowe – dostawa loco plac budowy – Ratusz Urzędu Miejskiego w Maszewie
 • 04-12-2015 17:03
 • Zaproszenie do składania ofert Płyty granitowe – dostawa loco plac budowy – Ratusz Urzędu Miejskiego w Maszewie
 • 04-12-2015 17:02
 • Zaproszenie do składania ofert Dostawa loco plac budowy płytek ściennych i podłogowych z przeznaczeniem do zabudowy w zabytkowym Ratuszu Urzędu Miejskiego, Pl. Wolności 2, 72-130 Maszewo.
 • 04-12-2015 17:00
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo