http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych - III Postępowanie
 • 12-01-2018 17:32
 • Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych - III Postępowanie
 • 12-01-2018 17:15
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Referacie Finansów i Budżetu.
 • 11-01-2018 22:14
 • 11-01-2018 22:13
 • ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ 18.01.2018 r.
 • 11-01-2018 22:05
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie
 • 09-01-2018 19:40
 • Pismo FB.3012.5.2017.UO ODOWŁANIE od uchwały NR CCCLXXXII.710.2017 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo
 • 09-01-2018 19:35
 • UCHWAŁA NR CCCLXXXII.710.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo
 • 09-01-2018 19:31
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Linia 220kV relacji Morzyczyn - Recław
 • 09-01-2018 19:29
 • 09-01-2018 12:18
 • Zarządzenie Nr 504/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11 a /2010 z 31.12.2010 r. w spraiw zatwierdzenia zakresu dokumentacji opisującej zasady (politykę) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Maszewie.
 • 09-01-2018 12:17
 • Zarządzenie nr 501/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 27.12.2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 09-01-2018 12:16
 • Zarządzenie nr 502/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 27.12.2017 r. w sprawie ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy do Uchwały Nr XXVII/177/2017 oraz Nr XXVII/179/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017
 • 09-01-2018 12:15
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Maszewie - Pana Mateusza Sikory.
 • 09-01-2018 12:11
 • ZAWIADOMIENIE NA KOMISJĘ SPOŁECZNĄ - 12.01.2018 r. godz. 8.30
 • 09-01-2018 12:06
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVIII RM 23.01.2018 r.
 • 09-01-2018 12:00
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXVII SESJĘ RM 21.12.2017 r.
 • 09-01-2018 11:57
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „urządzenie do poboru wód podziemnych zlokalizowane na dz. ewid. 202/1, obręb 0222 Maszewko II, gmina Maszewo, woj. zach.”
 • 08-01-2018 20:38
 • Pismo OiP.1710.1.2017 tj odpowiedź na zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
 • 05-01-2018 20:08
 • Odwołanie od uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2017 roku Nr CCCLXXXIX.734.2017 w sprawie negatywnej opinii o projekcie budżetu Gminy Maszewo na 2018 r.
 • 05-01-2018 20:07
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo