http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zarządzenie Nr 378/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 07-04-2017 16:32
 • Zarządzenie Nr 377/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez działalno
 • 07-04-2017 16:30
 • Zarządzenie Nr 377/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez działalno
 • 07-04-2017 16:29
 • Zarządzenie Nr 376/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 07-04-2017 16:28
 • Zarządzenie Nr 376/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 07-04-2017 16:26
 • Uchwała Nr V/41/03 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 20.03.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo
 • 07-04-2017 11:20
 • Uchwała Nr IV/31/03 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 14.02.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo
 • 07-04-2017 11:18
 • Uchwała Nr XX/121/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dn. 29.12.16 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Komunalnego w Maszewie
 • 07-04-2017 10:48
 • ZARZĄDZENIE 370/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy do Uchwały Nr XX/122/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2017 oraz
 • 07-04-2017 10:43
 • ZARZĄDZENENIE 395/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-04-2017 10:39
 • Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Maszewo
 • 07-04-2017 10:36
 • ZARZĄDZENIE 356/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-04-2017 10:33
 • ZARZĄDZENIE 334/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-04-2017 10:31
 • Zarządzenie nr 366/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy Maszewo przewidzianych do prowadzenia przygotowań i r
 • 06-04-2017 18:29
 • ZARZĄDZENIE 397/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 3.04.2017 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Bielice.
 • 06-04-2017 10:09
 • ZARZĄDZENIE 396/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących \"Projektu budowy chodnika w m. Budzieszowce w ciągu DW 113\".
 • 06-04-2017 10:09
 • Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Budzieszowce dot.\"Projektu budowy chodnika w m. Budzieszowce w ciągu drogi wojewódzkiej 113\"
 • 04-04-2017 12:11
 • Uchwała Nr XXII/134/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo w 2017 r.
 • 04-04-2017 10:36
 • Uchwała Nr XXII/133/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • 04-04-2017 10:35
 • Uchwała Nr XXII/132/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 ulokowanego w budynku na Nr 15, obr. 2, miasta Maszewo, przy ul. Wojska Polskiego, udziału w nieruchomości wspólnej oraz oddania
 • 04-04-2017 10:34
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo