http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Informacja o wyniku naboru II etap na wolne stanowisko urzędnicze
 • 29-04-2016 16:43
 • Zarządzenie Nr 254/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia terminu pierwszych ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Maszewo - 3, miasto Maszewo, posadowionych przy ul. Marii Konopnick
 • 29-04-2016 16:36
 • UCHWAŁA NR XCV.185.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W SZCZECINIE z dnia 20.04.2016 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia.
 • 26-04-2016 11:23
 • ZARZĄDZENIE NR 256/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 22.04.2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 26-04-2016 08:30
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Maszewo za rok 2015
 • 26-04-2016 08:25
 • ZARZĄDZENIE NR 255/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 21-04-2016 10:23
 • ZARZĄDZENIE NR 244/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 19-04-2016 08:39
 • ZARZĄDZENIE NR 245/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 19-04-2016 08:38
 • Zarządzenie Nr 253/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do zbycia - przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu, położonej w obrębie Ma
 • 14-04-2016 11:18
 • Zarządzenie Nr 252/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do zbycia - przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu, położonej w obrębie Ma
 • 14-04-2016 11:17
 • Zarządzenie Nr 251/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do zbycia - przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu, położonej w obrębie Ma
 • 14-04-2016 11:16
 • ZARZĄDZENIE NR 243/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 12-04-2016 08:05
 • Uchwała Nr XIV/82/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Maszewo.
 • 12-04-2016 08:02
 • Uchwała Nr XIV/81/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy.
 • 12-04-2016 08:02
 • Uchwała Nr XIV/80/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maszewo.
 • 12-04-2016 08:01
 • Uchwała Nr XIV/79/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
 • 12-04-2016 08:01
 • Zarządzenie Nr 250/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu, położonych w obrębie Maszewo – 3, miasto Maszewo, przy ul.
 • 07-04-2016 11:29
 • Zarządzenie Nr 249/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu, położonych w obrębie Maszewo – 3, miasto Maszewo, przy ul.
 • 07-04-2016 11:29
 • Zarządzenie Nr 248/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu, położonych w obrębie Maszewo – 3, miasto Maszewo, przy ul.
 • 07-04-2016 11:28
 • Zarządzenie Nr 247/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu, położonych w obrębie Maszewo – 3, miasto Maszewo, przy ul.
 • 07-04-2016 11:27
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo