http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV doziemnej i złączy kablowo-pomiarowych - Wisławie dz. nr 245/5 i 245/22
 • 26-05-2017 21:00
 • SPRAWOZDANIE z konsultacji społecznych dotyczących zmian nazwy ulic położonych na terenie miasta Maszewo: Karola Świerczewskiego, Mariana Buczka, Hanki Sawickiej, 22 Lipca.
 • 23-05-2017 08:29
 • ZAWIADOMIENIE - KOMISJA GOSPODARCZA 31.05.2017 R.
 • 23-05-2017 08:21
 • ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI SPOŁECZNEJ - 30.05.2017 R.
 • 23-05-2017 08:19
 • ZAWIADOMIENIE KOMISJA REWIZYJNA 25.05.2017 r. GODZ. 9.00
 • 23-05-2017 08:17
 • ZARZĄDZENIE NR 408/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 20-05-2017 10:47
 • Zarządzenie Nr 409/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia zapytania cenowego oraz powołania pracowników Urzędu Miejskiego w Maszewie, celem wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert złożonych przez geodetów oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane, … .
 • 20-05-2017 10:44
 • Burmistrz Maszewa ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej w Nastazinie, Gmina Maszewo, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 182 o pow.900,00m2.
 • 18-05-2017 09:38
 • Zarządzenie Nr 407/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w trzecim ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 182 o pow.900,00m2, położonej w obrębie Nastazin, Gmina Maszewo, stanowiącej
 • 18-05-2017 09:33
 • Burmistrz Maszewa ogłasza szóste ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych usytuowanych w Maszewie przy ulicy Stargardzkiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 580/8, 580/9, 580/10, 580/11 i sprzedawanej w udziałach 580/12.
 • 16-05-2017 08:24
 • Burmistrz Maszewa ogłasza ósmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej w Maszewie przy ulicy Stefana Żeromskiego i Polnej oznaczonej numerem geodezyjnym 110 o powierzchni 518,00m2.
 • 16-05-2017 08:23
 • Zarządzenie Nr 406/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 04 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia szóstych ustnych nieograniczonych przetargów odnośnie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ustalenia terminu ich przeprowadzenia na sprzedaż prawa własności położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo
 • 16-05-2017 08:21
 • Zarządzenie Nr 405/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 04 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w ósmym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 110, położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, pomiędzy ulicami Stefana Ż
 • 16-05-2017 08:21
 • O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż mając na uwadze przepisy prawa art. 111 ust 7, art. 18 ust.12 pkt.5 lit. b i ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487) zbliża się: termin opłaty drugi
 • 12-05-2017 16:24
 • Zarządzenie Nr 258/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 04.05.2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 11-05-2017 08:47
 • Zarządzenie Nr 204/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 11-05-2017 08:47
 • Zarządzenie Nr 203/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 oraz zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 11-05-2017 08:46
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Maszewo za 2016 r.
 • 11-05-2017 08:38
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2017
 • 09-05-2017 08:56
 • Zarządzenie Nr 403/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych piątych ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych usytuowanych w obrębie geodezyjnym Maszewo – 3,
 • 09-05-2017 08:44
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo