http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • ZARZĄDZENIE Nr 216/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego siódmego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej numerem działki 129/2, usytuowanej w obrębie 1, miasto
 • 29-01-2016 13:22
 • ZARZĄDZENIE Nr 215/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 21 stycznia 2016r. wsprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych szóstych ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 511/1, 511/2, 511/3, usytuowanych w
 • 29-01-2016 13:20
 • Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Maszewo
 • 26-01-2016 09:11
 • Podatki i Opłaty na 2016 rok
 • 26-01-2016 08:52
 • Zawiadomienie o XIII nadzwyczajnej sesji RM 28.01.2016 r.
 • 22-01-2016 17:55
 • Uchwała Nr XVI.34.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z 14.01.2016 r. w spr. wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo.
 • 21-01-2016 08:40
 • Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2016 r.
 • 14-01-2016 09:39
 • Burmistrz Gminy Maszewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji oświaty i wychowania w Gminie Maszewo w 2016 r.
 • 14-01-2016 09:37
 • Burmistrz Gminy Maszewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez działalność bractw rycerskich w Gminie Maszewo w 2016 r.
 • 14-01-2016 09:37
 • Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych w Gminie Maszewo 2016 r.
 • 14-01-2016 09:36
 • Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych w Gminie Maszewo 2016 r.
 • 14-01-2016 09:34
 • Burmistrz Gminy Maszewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez działalność bractw rycerskich w Gminie Maszewo w 2016 r.
 • 14-01-2016 09:31
 • Burmistrz Gminy Maszewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji oświaty i wychowania w Gminie Maszewo w 2016 r.
 • 14-01-2016 09:27
 • Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2016 r.
 • 14-01-2016 09:23
 • Uchwała Nr XII/75/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 11.01.2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
 • 14-01-2016 08:58
 • Uchwała Nr XII/78/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 11.01.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2016-2025.
 • 14-01-2016 08:56
 • Uchwała Nr XII/77/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 11.01.2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie.
 • 14-01-2016 08:56
 • Uchwała Nr XII/75/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 11.01.2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo.
 • 14-01-2016 08:55
 • Zarządzenie Nr 209/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 07 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia zapytania cenowego oraz powołania komisji w składzie pracowników Urzędu Miejskiego w Maszewie, celem wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert, złożonych przez rzeczoznawców majątkowych, którym zlecane będ
 • 14-01-2016 08:27
 • Strategia Rozwoju Gminy Maszewo na Lata 2015-2020
 • 14-01-2016 08:20
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo