http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 16.12.2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2017.
 • 22-12-2016 17:06
 • Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 16.12.2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2017.
 • 22-12-2016 17:04
 • Uchwała Nr XIX/115/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 16.12.2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2017.
 • 22-12-2016 16:26
 • ZAWIADOMIENIE XX SESJA RM 29.12.2016
 • 22-12-2016 16:14
 • Zawiadomienie o Wspólnym Posiedzeniu Komisji 29.12.2016r. godz. 14.30
 • 22-12-2016 16:10
 • Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego i Gimnazjum (II POSTĘPOWANIE)
 • 19-12-2016 17:03
 • Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze Szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego i Gimnazjum (II POSTĘPOWANIE)
 • 19-12-2016 17:00
 • Budowa biogazowni rolniczej na działce Nr 309/1, obręb Wisławie, gm. Maszewo
 • 19-12-2016 16:58
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 16-12-2016 18:11
 • Protokół z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 • 16-12-2016 18:07
 • Uchwała Nr CCLXXXI.474.2016 Składu Orzekającego RIO W Szczecini3e z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo na lata 2016-2025.
 • 16-12-2016 09:01
 • Zarządzenie Nr 338/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 16-12-2016 08:53
 • Odpowiedzi na zapytania nr 1
 • 15-12-2016 22:08
 • Protokół z otwarcia ofert.
 • 14-12-2016 16:21
 • Odpowiedzi na zapytania nr 1
 • 13-12-2016 20:07
 • Zarządzenie Nr 341/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 07.12. 2016 r. w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 • 12-12-2016 19:09
 • Zarządzenie Nr 340/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 06.12.2016 r. w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach w przypadku nieobecności dyrektora szkoły.
 • 12-12-2016 19:08
 • odpowiedzi nr 1
 • 12-12-2016 19:06
 • ZAWIADOMIENIE XIX SESJA RM 16.12.2016r
 • 08-12-2016 10:14
 • Zarządzenie Nr 342/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie MASZEWO i jej jednostkach i zakładach budżetowych
 • 08-12-2016 10:10
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo