http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy ... na działkach nr 104, 105, 53, 31 w obrębie geod. Węgorzyce, gmina Osina [Zmiana w decyzji nr 58/2015]
 • 14-07-2016 10:35
 • ZARZĄDZENIE NR 276/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 12-07-2016 08:26
 • ZARZĄDZENIE NR 275/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy do Uchwały Nr XVI/98/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2016.
 • 12-07-2016 08:26
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki Numer ogłoszenia: 129993 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016
 • 11-07-2016 20:16
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki Numer ogłoszenia: 129993 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016
 • 11-07-2016 20:12
 • RADNI - Oświadczenie majątkowe 2016
 • 05-07-2016 10:56
 • Oświadczenie majątkowe 2016 - Urzędnicy
 • 05-07-2016 10:54
 • Uchwała Nr XVI/100/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.06.2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
 • 05-07-2016 08:24
 • Uchwała Nr XVI/99/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.06.2016 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2015 r.
 • 05-07-2016 08:23
 • Uchwała Nr XVI/98/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.06.2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016.
 • 05-07-2016 08:22
 • Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.06.2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.
 • 05-07-2016 08:21
 • Uchwała Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.06.2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
 • 05-07-2016 08:20
 • Burmistrza Maszewa z dnia 30.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim
 • 01-07-2016 18:41
 • ZARZĄDZENIE Nr 273/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Maszewa Nr 59/07 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Maszewie
 • 01-07-2016 18:40
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA DRUGIE PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY ULICY KONOPNICKIEJ.
 • 30-06-2016 09:02
 • ZARZĄDZENIE Nr 271/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drugich ustnych nieograniczonych przetargach nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Maszewo – 3, miasto Maszewo, usytuowanych przy ul. Marii Konopnick
 • 30-06-2016 09:01
 • ZARZĄDZENIE Nr 270/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 24 czerwca 2016r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych pierwszych ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 154/7, 154/8, 154/11, usytuowanych w
 • 30-06-2016 08:55
 • Zarządzenie Nr 265/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia terminu pierwszych ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Maszewo - 3, miasto Maszewo, usytuowanych przy ul. Stargardzkiej.
 • 28-06-2016 08:05
 • Burmistrza Maszewa ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych usytuowanych w Maszewie przy ulicy Stargardzkiej.
 • 28-06-2016 07:58
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA TRZECI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ USYTUOWANEJ W MASZEWIE PRZY ULICY STEFANA ŻEROMSKIEGO.
 • 23-06-2016 08:20
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo