http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zarządzenie Nr 436/2017 z 20.07.17 r w sprawie zmina budżetu na rok 2017
 • 22-07-2017 13:17
 • Zarządzenie Nr 435/2017 z 20.07.17 r w sprawie zmina budżetu na rok 2017
 • 22-07-2017 13:16
 • Burmistrz Maszewa ogłasza dziewiąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej w Maszewie przy ulicy Stefana Żeromskiego i Polnej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 110 o powierzchni 518,00m2.
 • 13-07-2017 21:42
 • Burmistrz Maszewa ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej w Nastazinie, gmina Maszewo, oznaczonej numerem działki 182 o powierzchni 900,00m2.
 • 13-07-2017 21:41
 • Burmistrz Maszewa ogłasza siódme ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych usytuowanych w Maszewie przy ulicy Stargardzkiej, oznaczonych numerami działek 580/8; 580/9, 580/10, 580/11 i 580/12 (sprzedawanej w stosownych udziałach do działek od Nr 580/8 do 580
 • 13-07-2017 21:40
 • Zarządzenie Nr 432/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w dziewiątym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 110, położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, pomiędzy ulicami Ste
 • 13-07-2017 21:38
 • Zarządzenie Nr 431/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w czwartym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 182 położonej w obrębie Nastazin, Gmina Maszewo, stanowiącej własność Gmin
 • 13-07-2017 21:37
 • Zarządzenie Nr 430/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia siódmych ustnych nieograniczonych przetargów odnośnie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ustalenia terminu ich przeprowadzenia na sprzedaż prawa własności położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo
 • 13-07-2017 21:36
 • Uchwała w sprawie wyboru członków rady sołeckiej sołectwa Bielice.
 • 08-07-2017 12:12
 • Uchwała w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Bielice.
 • 08-07-2017 12:12
 • WYKAZ SOŁECTW GMINY MASZEWO KADNCJA 2O15 r. -2019 r.
 • 08-07-2017 12:08
 • Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych
 • 07-07-2017 18:53
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • 05-07-2017 12:19
 • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • 05-07-2017 12:15
 • Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Maszewie
 • 03-07-2017 17:21
 • Zarządzenie Nr 425/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Maszewie
 • 03-07-2017 17:14
 • Zarządzenie Nr 420/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej usytuowanej w Nastazinie, Gmina Maszewo, stanowiącej wł
 • 29-06-2017 10:39
 • Zarządzenie Nr 418 /2017 Burmistrza Maszewa z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu odnośnie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu, położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, stanowiącej
 • 29-06-2017 10:39
 • Zarządzenie Nr 417/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych szóstych ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych usytuowanych w obrębie geodezyjnym Maszewo – 3,
 • 29-06-2017 10:37
 • Zarządzenie Nr 416/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego ósmego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej usytuowanej w obrębie ewidencyjnym Maszewo – 3, mias
 • 29-06-2017 10:37
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo