http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Maszewie zarządzonych na dzień 1 kwietnia 2018 r.
 • 16-01-2018 13:49
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Maszewie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Maszewie zarządzonych na dzień 1 kwietnia 2018 r.
 • 16-01-2018 13:49
 • Porządek obrad XXVIII sesji RM 23.01.2018 r.
 • 16-01-2018 13:45
 • Zawiadomienie o XXVIII sesji RM 23.01.2018 r.
 • 16-01-2018 13:43
 • ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI GOSPODARCZEJ 22.01.2018 r.
 • 16-01-2018 13:41
 • Zarządzenie NR 11/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 stycznia 2018
 • 16-01-2018 11:52
 • ZARZĄDZENIE NR 505/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 15-01-2018 16:59
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 stycznia 2018
 • 12-01-2018 19:11
 • Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych - III Postępowanie
 • 12-01-2018 17:32
 • Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych - III Postępowanie
 • 12-01-2018 17:15
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Referacie Finansów i Budżetu.
 • 11-01-2018 22:14
 • 11-01-2018 22:13
 • NABÓR PRACOWNIKÓW 2018
 • 11-01-2018 22:08
 • ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ 18.01.2018 r.
 • 11-01-2018 22:05
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie
 • 09-01-2018 19:40
 • Pismo FB.3012.5.2017.UO ODOWŁANIE od uchwały NR CCCLXXXII.710.2017 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo
 • 09-01-2018 19:35
 • UCHWAŁA NR CCCLXXXII.710.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo
 • 09-01-2018 19:31
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Linia 220kV relacji Morzyczyn - Recław
 • 09-01-2018 19:29
 • 09-01-2018 12:18
 • Zarządzenie Nr 504/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11 a /2010 z 31.12.2010 r. w spraiw zatwierdzenia zakresu dokumentacji opisującej zasady (politykę) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Maszewie.
 • 09-01-2018 12:17
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo