http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XVIII/107/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017.
 • 17-11-2016 10:30
 • Uchwała Nr XVIII/106/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9.11.2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Maszewo na rok 2017.
 • 17-11-2016 10:29
 • Przetarg nieograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:47
 • Zapytanie o cenę do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:14
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • 17-11-2016 09:14
 • Przetarg ograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:13
 • Przetarg ograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:13
 • Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:13
 • Przetarg nieograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:13
 • Negocjacje z ogłoszeniem powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:12
 • Negocjacje z ogłoszeniem do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:12
 • Negocjacje bez ogłoszenia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:12
 • Negocjacje bez ogłoszenia kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:12
 • Licytacja elektroniczna
 • 17-11-2016 09:11
 • Licytacja elektroniczna
 • 17-11-2016 09:11
 • Dialog konkurencyjny
 • 17-11-2016 09:10
 • Rreferaty UM
 • 16-11-2016 14:26
 • Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 09 listopada 2016 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego Nr 2, ulokowanego na parterze w budynku wielorodzinnym Nr 47, obr. Maszewo - 2, miasto Maszewo, przy ul. Wojska Polskiego, wraz z pomieszczenie
 • 15-11-2016 09:42
 • Zarządzenie Nr 324/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 31.10.2016 w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 08-11-2016 09:43
 • ZARZĄDZENIE Nr 326/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 03 listopada 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 179/8
 • 07-11-2016 08:33
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo