http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • ZARZĄDZENIE 356/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-04-2017 10:33
 • ZARZĄDZENIE 334/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-04-2017 10:31
 • Zarządzenie nr 366/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie gminy Maszewo przewidzianych do prowadzenia przygotowań i r
 • 06-04-2017 18:29
 • ZARZĄDZENIE 397/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 3.04.2017 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Bielice.
 • 06-04-2017 10:09
 • ZARZĄDZENIE 396/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących \"Projektu budowy chodnika w m. Budzieszowce w ciągu DW 113\".
 • 06-04-2017 10:09
 • Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Budzieszowce dot.\"Projektu budowy chodnika w m. Budzieszowce w ciągu drogi wojewódzkiej 113\"
 • 04-04-2017 12:11
 • Uchwała Nr XXII/134/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo w 2017 r.
 • 04-04-2017 10:36
 • Uchwała Nr XXII/133/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • 04-04-2017 10:35
 • Uchwała Nr XXII/132/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 1 ulokowanego w budynku na Nr 15, obr. 2, miasta Maszewo, przy ul. Wojska Polskiego, udziału w nieruchomości wspólnej oraz oddania
 • 04-04-2017 10:34
 • Uchwała Nr XXII/131/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany uchwały Nr XXII/291/2010 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających ch
 • 04-04-2017 10:34
 • Uchwała Nr XXII/130/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Komunalnego w Maszewie.
 • 04-04-2017 10:33
 • Uchwała Nr XXII/129/2017 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo.
 • 04-04-2017 10:33
 • ZARZĄDZENIE Nr 371/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Maszewa Nr 393/14 z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Maszewie
 • 04-04-2017 10:17
 • Burmistrz Maszewa zaprasza mieszkańców miasta Maszewa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
 • 27-03-2017 10:42
 • Zarządzenie Nr 394/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 23 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic położonych na terenie miasta Maszewo.
 • 27-03-2017 10:40
 • Zarządzenie Nr 392/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2017/2018 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego dla postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkołach podstawowych oraz do
 • 23-03-2017 08:24
 • Zawiadomienie i porządek obrad - SESJA 30.03.2017
 • 22-03-2017 17:24
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mieszalni pasz oraz magazynu zbożowego na cele handlowe na terenie działki Nr 179/4, obręb Maszewko II.
 • 22-03-2017 10:09
 • PROJEKTY UCHWAŁ- XXII SESJA RM 30.03.2017 r.
 • 22-03-2017 10:06
 • Komisja Społeczna 23.03.2017r. godz.8.00
 • 17-03-2017 17:24
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo