http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • ZARZĄDZENIE Nr 308/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 06-10-2016 08:15
 • ZARZĄDZENIE Nr 307/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 29 września 2016 roku w sprawie ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy do Uchwały Nr XVII/103/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2016.
 • 06-10-2016 08:14
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIERWSZE PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY ULICY OKRZEI
 • 23-09-2016 17:09
 • Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 306/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 21 września 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 179/6 i 179/8, usytuowanych w obrębie Nr 1, miasto Maszewo.
 • 23-09-2016 17:07
 • Obwieszczenie, że została wydana decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn.„Budowa 6 naziemnych zbiorników magazynowych na płynny gaz LPG o pojemności zbiorczej ok. 42m³, na działce nr 202/1, obręb Maszewko II, gmina Maszewo”.
 • 22-09-2016 10:43
 • Zawiadomienie o XVII sesji RM 28.09.2016 r.
 • 21-09-2016 17:08
 • Zarządzenie Nr 304/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 14 września 2016 roku. -handel chryzantemami, zniczami oraz innym asortymentem związanym z okresem świąt „Wszystkich Świętych
 • 20-09-2016 09:37
 • ZARZĄDZENIE 305/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 19 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 20-09-2016 09:31
 • Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy.
 • 20-09-2016 09:00
 • Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej w 2015 roku
 • 20-09-2016 08:57
 • Zarządzenie Nr 210/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 11 stycznia 2016 r. W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Maszewie
 • 20-09-2016 08:51
 • ZARZĄDZENIE NR 183/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 27 listopada 2015 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i ze szkół Podstawowych, Przedszkola Miejskiego i
 • 20-09-2016 08:42
 • ZARZĄDZENIE NR 278/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 11 LIPCA 2016 roku, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki.
 • 20-09-2016 08:40
 • Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Maszewie
 • 20-09-2016 08:14
 • KOMISJA GOSPODARCZA 26.09.2016 r. godz. 9.00
 • 16-09-2016 16:50
 • KOMISJA REWIZYJNA 23.09.2016 r. godz. 9.00
 • 16-09-2016 16:50
 • KOMISJA SPOŁECZNA 20.09.2016 r. godz. 10.00
 • 16-09-2016 16:49
 • ZARZĄDZENIE NR 303/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 12 września 2016 roku, w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 15-09-2016 08:13
 • Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.06.2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.
 • 13-09-2016 11:03
 • Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.06.2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.
 • 13-09-2016 11:03
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo