http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ USYTUOWANEJ W MASZEWIE PRZY ULICY MONIUSZKI.
 • 12-02-2018 20:20
 • Burmistrz Maszewa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej w Maszewie przy ul. Stanisława Moniuszki, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 76/5 o powierzchni 351,00m2, sklasyfikowanej, jako Bp.
 • 12-02-2018 20:19
 • Zarządzenie nr 253/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
 • 12-02-2018 12:45
 • ZARZĄDZENIE Nr 522 /2018 Burmistrza Maszewa z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia sprzedaży prawa własności w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, pomieszczeń przynależnych, jak i udziału w nieruchomości wspólnej.
 • 09-02-2018 12:14
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Maszewie
 • 09-02-2018 09:49
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 02 lutego 2018r w sprawie Modernizacji odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. lini 220 kV Morzyczyn - Recław
 • 08-02-2018 11:04
 • ZARZĄDZENIE NR 515/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-02-2018 13:43
 • ZARZĄDZENIE NR 514/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 30.01.2018 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy do Uchwały XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018 ora
 • 07-02-2018 13:42
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 07-02-2018 13:00
 • Budowa sieci energetycznej nn 0,4kV i złaczy kablowo-pomiarowych - Przemocze dz. 523, 318/10 - zakończenie postępowania administracyjnego
 • 05-02-2018 19:25
 • Obwieszczenie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 106 polegająca na budowie chodnika w m. Jenikowo
 • 05-02-2018 19:21
 • Zarządzenie Nr 516 /2018 Burmistrza Maszewa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2018/2019 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego dla postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu i szkołach podstawowych oraz
 • 02-02-2018 20:12
 • Burmistrz Gminy Maszewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji oświaty i wychowania w Gminie Maszewo w 2018 r.
 • 01-02-2018 14:28
 • Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w dziedzinie teatru w Gminie Maszewo w 2018 r.
 • 01-02-2018 14:25
 • Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych w Gminie Maszewo w 2018r.
 • 01-02-2018 14:16
 • Burmistrz Gminy Maszewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez działalność bractw rycerskich w Gminie Maszewo w 2018r.
 • 01-02-2018 14:11
 • Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2018r.
 • 01-02-2018 14:01
 • Informacja z otwarcia ofert
 • 01-02-2018 13:05
 • 01-02-2018 13:03
 • STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBICACH
 • 31-01-2018 13:58
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo