http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Maszewie 2018
 • 06-04-2018 17:10
 • Zarządzenie Nr 548/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 4 kwietnia 2018 r.
 • 06-04-2018 17:09
 • Zarządzenie Nr 543/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 30 marca 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do zbycia w trzecim ustnym nieograniczonym przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oraz obniżenia ceny wywoławczej, położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, przy ul. Stanisława Moniuszki, st
 • 05-04-2018 23:29
 • Zarządzenie Nr 543/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 30 marca 2018 roku, w sprawie przeznaczenia do zbycia w trzecim ustnym nieograniczonym przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oraz obniżenia ceny wywoławczej, położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, przy ul. Stanisława Moniuszki, st
 • 05-04-2018 21:47
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ USYTUOWANEJ W MASZEWIE PRZY UL. STANISŁAWA MONIUSZKI.
 • 05-04-2018 21:43
 • Zarządzenie Nr 544/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 30 marca 2018 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu odnośnie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Maszewo.
 • 05-04-2018 21:19
 • Zarządzenie Nr 547/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 04 kwietnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, usytuowanej w obrębie ewidencyjnym Budzieszowce, Gmi
 • 05-04-2018 21:10
 • Zarządzenie Nr 541/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przekazania do administrowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Maszewo Zakładowi Komunalnemu w Maszewie.
 • 05-04-2018 21:01
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r.
 • 04-04-2018 23:04
 • Zarządzenie Nr 546/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
 • 04-04-2018 22:58
 • Uchwała Nr XXIX/189/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
 • 30-03-2018 13:27
 • Uchwała Nr XXIX/188/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2018.
 • 30-03-2018 13:26
 • Uchwała Nr XXIX/187/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo.
 • 30-03-2018 13:25
 • Uchwała Nr XXIX/186/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • 30-03-2018 13:24
 • Uchwała Nr XXIX/185/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/102/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
 • 30-03-2018 13:23
 • Uchwała Nr XXIX/190/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Wisławie, Gmina Maszewo, dwóch pomieszczeń przynależnych, udziału w nieru
 • 30-03-2018 13:20
 • Uchwała Nr XXIX/189/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
 • 30-03-2018 13:19
 • Uchwała Nr XXIX/188/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2018.
 • 30-03-2018 13:18
 • Uchwała Nr XXIX/187/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo.

 • 30-03-2018 13:17
 • Uchwała Nr XXIX/186/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • 30-03-2018 13:16
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo