http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBICACH
 • 07-04-2017 16:59
 • Statut Gimnazjum Publicznego w Maszewie
 • 07-04-2017 16:50
 • ZARZĄDZENIE Nr 346/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MASZEWO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 • 07-04-2017 16:47
 • ZARZĄDZENIE Nr 345/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji
 • 07-04-2017 16:42
 • Zarządzenie Nr 380/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w dziedzinie teatru w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 07-04-2017 16:39
 • Zarządzenie Nr 380/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w dziedzinie teatru w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 07-04-2017 16:38
 • Zarządzenie Nr 379/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania edukacji oświaty i wychowania w Gminie Maszewo 2017 r.
 • 07-04-2017 16:35
 • Zarządzenie Nr 379/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania edukacji oświaty i wychowania w Gminie Maszewo 2017 r.
 • 07-04-2017 16:35
 • Zarządzenie Nr 378/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 07-04-2017 16:33
 • Zarządzenie Nr 378/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 07-04-2017 16:32
 • Zarządzenie Nr 377/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez działalno
 • 07-04-2017 16:30
 • Zarządzenie Nr 377/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez działalno
 • 07-04-2017 16:29
 • Zarządzenie Nr 376/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 07-04-2017 16:28
 • Zarządzenie Nr 376/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 07-04-2017 16:26
 • Uchwała Nr V/41/03 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 20.03.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo
 • 07-04-2017 11:20
 • Uchwała Nr IV/31/03 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 14.02.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Maszewo
 • 07-04-2017 11:18
 • Uchwała Nr XX/121/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dn. 29.12.16 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Komunalnego w Maszewie
 • 07-04-2017 10:48
 • ZARZĄDZENIE 370/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy do Uchwały Nr XX/122/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2017 oraz
 • 07-04-2017 10:43
 • ZARZĄDZENENIE 395/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 07-04-2017 10:39
 • Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Maszewo
 • 07-04-2017 10:36
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo