http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zarządzenie Nr 405/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 04 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w ósmym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 110, położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, pomiędzy ulicami Stefana Ż
 • 16-05-2017 08:21
 • O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż mając na uwadze przepisy prawa art. 111 ust 7, art. 18 ust.12 pkt.5 lit. b i ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487) zbliża się: termin opłaty drugi
 • 12-05-2017 16:24
 • Zarządzenie Nr 258/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 04.05.2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 11-05-2017 08:47
 • Zarządzenie Nr 204/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 11-05-2017 08:47
 • Zarządzenie Nr 203/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 oraz zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 11-05-2017 08:46
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Maszewo za 2016 r.
 • 11-05-2017 08:38
 • OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2017
 • 09-05-2017 08:56
 • Zarządzenie Nr 403/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych piątych ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych usytuowanych w obrębie geodezyjnym Maszewo – 3,
 • 09-05-2017 08:44
 • Zarządzenie Nr 402/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego siódmego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej usytuowanej w obrębie ewidencyjnym Maszewo – 3, miasto Masz
 • 09-05-2017 08:43
 • Zarządzenie 404/2017 z 28.04.2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bielice
 • 28-04-2017 21:00
 • SPRAWOZDANIE – PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Projektu budowy chodnika w m. Budzieszowce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 113”
 • 25-04-2017 09:39
 • KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE VII KADENCJA LATA 2014-2018
 • 22-04-2017 17:02
 • Zarządzenie Nr 400/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w obrębie geodezyjnym Maszewo - 3, miasto Maszewo,
 • 22-04-2017 16:55
 • Zarządzenie Nr 399/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej usytuowanej w Nastazinie, Gmina Maszewo, oznaczonej numerem dział
 • 22-04-2017 16:54
 • O B W I E S Z C Z E N I E B U R M I S T R Z A M A S Z E W A BURMISTRZ MASZEWA Informacje o odwołaniu przetargu ustnego Nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 • 21-04-2017 08:04
 • Zarządzenie Nr 398/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 13.04.2017 r. w sprawie sprawowania zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego w Maszewie w przypadku nieobecności dyrektora przedszkola
 • 14-04-2017 16:11
 • Wykaz funkcji pełnionych przez radnych Rady Miejskiej w Maszewie VII KADENCJI 2014-2018
 • 11-04-2017 18:55
 • Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji członków Rady Sołeckiej sołectwa Bielice.
 • 11-04-2017 18:52
 • Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji sołtysa sołectwa Bielice
 • 11-04-2017 18:51
 • Zarządzenie nr 287 Burmistrza Maszewa z dnia 06-06-2013 roku, w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu Miejskiego w Maszewie.
 • 11-04-2017 18:48
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo