http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XXX/196/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 • 27-04-2018 21:58
 • Uchwała Nr XXX/195/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy oraz Uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018.
 • 27-04-2018 21:57
 • Uchwała Nr XXX/195/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy oraz Uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2018.
 • 27-04-2018 21:56
 • Uchwała Nr XXX/194/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.04.2018 r. w sprawie podziału Gminy Maszewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • 27-04-2018 21:56
 • Uchwała Nr XXX/194/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.04.2018 r. w sprawie podziału Gminy Maszewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • 27-04-2018 21:55
 • Uchwała Nr XXX/193/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/112/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • 27-04-2018 21:54
 • Uchwała Nr XXX/193/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/112/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • 27-04-2018 21:54
 • Uchwała Nr XXX/192/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.04.2018 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Maszewie.
 • 27-04-2018 21:53
 • Uchwała Nr XXIX/191/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maszewo w 2018 r.
 • 27-04-2018 21:52
 • Zarządzenie Nr 557/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 27.04.2018 r.
 • 27-04-2018 13:46
 • Zmiana SIWZ
 • 26-04-2018 14:08
 • ZARZĄDZENIE NR 542/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2025.
 • 26-04-2018 08:46
 • Zarządzenie Nr 553/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu odnośnie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Maszewo, położonej w obrębie Maszewo-1, miasto Maszewo
 • 25-04-2018 19:24
 • Zarządzenie Nr 552/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 23 kwietnia 2018 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu odnośnie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Maszewo, położonych w obrębie Maszewo-1, miasto Maszewo
 • 25-04-2018 19:21
 • 24-04-2018 19:06
 • 24-04-2018 19:05
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dębice, gm. Maszewo - IV POSTĘPOWANIE
 • 24-04-2018 19:05
 • Informacja z otwarcia ofert
 • 24-04-2018 12:38
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXIX RM w Maszewie 27.03.2018 r. godz.14.00
 • 19-04-2018 21:04
 • Odpowiedzi na zapytania nr 3
 • 19-04-2018 20:38
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo