http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9.11.2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Maszewa.
 • 17-11-2016 10:35
 • Uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.
 • 17-11-2016 10:34
 • Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9.11.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • 17-11-2016 10:33
 • Uchwała Nr XVIII/111/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9.11.2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Maszewo do projektu: Rozwój kompetencji kluczowych oraz indywidualizacja pracy z uczniem w placówkach oświatowych na terenie Gminy Maszewo współfinansowanego w ramach Działań RPO WZ 2014-2020
 • 17-11-2016 10:33
 • Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9.11.2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Maszewo do projektu Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w Przedszkolu Miejskim w Maszewie
 • 17-11-2016 10:32
 • Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • 17-11-2016 10:31
 • Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9.11.2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa-Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
 • 17-11-2016 10:31
 • Uchwała Nr XVIII/107/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017.
 • 17-11-2016 10:30
 • Uchwała Nr XVIII/106/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9.11.2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Maszewo na rok 2017.
 • 17-11-2016 10:29
 • Przetarg nieograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:47
 • Zapytanie o cenę do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:14
 • Zamówienie z wolnej ręki
 • 17-11-2016 09:14
 • Przetarg ograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:13
 • Przetarg ograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:13
 • Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:13
 • Przetarg nieograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:13
 • Negocjacje z ogłoszeniem powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:12
 • Negocjacje z ogłoszeniem do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:12
 • Negocjacje bez ogłoszenia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:12
 • Negocjacje bez ogłoszenia kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 17-11-2016 09:12
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo