http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XXIII/137/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszewo
 • 27-06-2017 21:12
 • Uchwała Nr XXIII/136/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo w obrębach
 • 27-06-2017 21:12
 • Uchwała Nr XXIII/135/2017 z dnia 21.06.2017 r. Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Maszewo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • 27-06-2017 20:53
 • ZARZĄDZENIE NR 415/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bielice.
 • 23-06-2017 16:55
 • Ogłoszenie , W związku ze złożoną zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ofertą Teatru „nie ma „ ze Szczecina
 • 22-06-2017 16:32
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem - Dębice dz. 197/1, 144, 346/19, 346/23 (zakończenie postępowania)
 • 22-06-2017 16:27
 • PROJEKTY NA XXIII SESJĘ RM
 • 22-06-2017 16:24
 • Petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)
 • 20-06-2017 09:01
 • PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN-15kV L-13 - Radzanek dz. 191/22 (wszczęcie postępowania)
 • 20-06-2017 08:54
 • Budowa sieci energetycznej nn 0,4kV doziemnej i złączy kablowo-pomiarowych - Wisławie dz. nr 245/5 i 245/22 (zakończenie postępowania)
 • 20-06-2017 08:52
 • Zawiadomienie i porządek obrad XXIII sesji Rady - 21 czerwca 2017 r. godz. 13.00
 • 13-06-2017 08:52
 • Zarządzenie Nr 412/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 13-06-2017 08:21
 • Zarządzenie Nr 413/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 13-06-2017 08:20
 • Zarządzenie Nr 411/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego wyboru geodety oraz specjalisty posiadającego uprawnienia budowlane, zgodnie z zarządzeniem Nr 409/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 17 maja 2017 roku.
 • 13-06-2017 08:17
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal „Teatr w Stodole”
 • 09-06-2017 15:46
 • ZAWIADOMIENIE KOMISJA REWIZYJNA - 19.06.2017 R. GODZ. 9.00
 • 09-06-2017 15:38
 • ZAWIADOMIENIE KOMISJA GOSPODARCZA - 14.06.2017 R. GODZ. 8.30
 • 09-06-2017 15:35
 • ZAWIADOMIENIE KOMISJA SPOŁECZNA - 13.06.2017 R. GODZ. 9.30
 • 09-06-2017 15:32
 • ZAWIADOMIENIE KOMISJA SPOŁECZNA - 13.06.2017 R. GODZ. 9.30
 • 09-06-2017 15:32
 • Ogłoszenie o naborze osób do prowadzenia zajęć z dziećmi w Świetlicy Środowiskowej w Przemoczu
 • 09-06-2017 15:11
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo