http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Uchwała Nr XXIX/186/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • 30-03-2018 13:24
 • Uchwała Nr XXIX/185/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/102/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
 • 30-03-2018 13:23
 • Uchwała Nr XXIX/190/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy usytuowanego w obrębie Wisławie, Gmina Maszewo, dwóch pomieszczeń przynależnych, udziału w nieru
 • 30-03-2018 13:20
 • Uchwała Nr XXIX/189/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
 • 30-03-2018 13:19
 • Uchwała Nr XXIX/188/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2018.
 • 30-03-2018 13:18
 • Uchwała Nr XXIX/187/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo.

 • 30-03-2018 13:17
 • Uchwała Nr XXIX/186/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • 30-03-2018 13:16
 • Uchwała Nr XXIX/185/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/102/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
 • 30-03-2018 13:16
 • ZARZĄDZENIE Nr 538/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 30-03-2018 13:09
 • ZARZĄDZENIE Nr 539/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy do Uchwały Nr XXIX/188/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2018
 • 30-03-2018 13:08
 • ZARZĄDZENIE Nr 540/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 30-03-2018 13:08
 • Informacja dla wyborców o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Rożnowie Nowogardzkim
 • 30-03-2018 12:03
 • „Przebudowa drogi – ul. Adama Mickiewicza w Maszewie”
 • 30-03-2018 11:35
 • Informacja z otwarcia ofert
 • 30-03-2018 11:34
 • 30-03-2018 11:32
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu m.p.z.p. gminy Maszewo dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220kV relacji Morzyczyn - Recław
 • 29-03-2018 15:49
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. gminy Maszewo dla przebiegu linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Morzyczyn-Recław
 • 29-03-2018 15:47
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dębice, gm. Maszewo - III POSTĘPOWANIE
 • 29-03-2018 15:41
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
 • 29-03-2018 15:41
 • Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok.
 • 29-03-2018 15:26
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo