http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 166 527,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych )
 • 18-06-2018 15:51
 • ZAWIADOMIENIE KOMISJA SPOŁECZNA- 25.06.18 r.
 • 18-06-2018 10:14
 • ZAWIADOMIENIE KOMISJA GOSPODARCZA - 22.06.18 r
 • 18-06-2018 10:12
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXI Sesję RM 30.05.2018 r.
 • 15-06-2018 22:45
 • ZAWIADOMIENIE KOMISJA REWIZYJNA 21.06.18 R.
 • 15-06-2018 22:40
 • ZARZĄDZENIE NR 586/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 14.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 14-06-2018 19:34
 • Zarządzenie Nr 583/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 08 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Maszewo - 1, m. Maszewo, stanowiącej własność Gminy Maszewo.
 • 08-06-2018 18:30
 • Zarządzenie Nr 584/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 08 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia terminu pierwszych ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Maszewo - 1, miasto Maszewo, posadowionych przy ul. Leśnej
 • 08-06-2018 18:29
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIERWSZE PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY ULICY LEŚNEJ
 • 08-06-2018 18:28
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ USYTUOWANEJ W MASZEWIE.
 • 08-06-2018 18:24
 • Informacja o wyznaczeniu inspektora ochrony danych osobowych
 • 08-06-2018 18:07
 • Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Dębice, gm. Maszewo - IV POSTĘPOWANIE
 • 08-06-2018 10:36
 • 08-06-2018 10:35
 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie ogłasza nabór na stanowisko: PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 • 07-06-2018 19:13
 • ZARZĄDZENIE NR 580/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 05.06.2018 r. w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 06-06-2018 18:37
 • OGŁOSZENIE W związku ze złożoną zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ofertą Teatru „nie ma „ ze Szczecina Burmistrz Maszewa informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowej oferty na reali
 • 06-06-2018 18:18
 • Uchwała Nr XXXI/202/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.05.2018 r. wsprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz Maszewa.
 • 04-06-2018 21:19
 • Uchwała Nr XXXI/201/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • 04-06-2018 21:19
 • Uchwała Nr XXXI/200/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.05.2018 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia burmistrza.
 • 04-06-2018 21:18
 • Uchwała Nr XXXI/199/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, zwalniania od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym
 • 04-06-2018 21:17
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo