http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • 03-08-2017 17:35
 • ZARZĄDZENIE Nr 429/2017 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 • 02-08-2017 18:10
 • ZARZĄDZENIE Nr 439/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 01-08-2017 07:47
 • ZARZĄDZENIE Nr 439/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2017 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 01-08-2017 07:44
 • ZARZĄDZENIE NR 438/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Maszewie
 • 01-08-2017 07:42
 • Unieważnienie postępowania
 • 27-07-2017 15:07
 • „Informacja z otwarcia ofert”
 • 25-07-2017 08:33
 • PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN-15kV L-13 - Radzanek dz. 191/22 (zakończenie postepowania administracyjnego)
 • 22-07-2017 13:20
 • Zarządzenie Nr 436/2017 z 20.07.17 r w sprawie zmina budżetu na rok 2017
 • 22-07-2017 13:17
 • Zarządzenie Nr 435/2017 z 20.07.17 r w sprawie zmina budżetu na rok 2017
 • 22-07-2017 13:16
 • Burmistrz Maszewa ogłasza dziewiąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej w Maszewie przy ulicy Stefana Żeromskiego i Polnej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 110 o powierzchni 518,00m2.
 • 13-07-2017 21:42
 • Burmistrz Maszewa ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej usytuowanej w Nastazinie, gmina Maszewo, oznaczonej numerem działki 182 o powierzchni 900,00m2.
 • 13-07-2017 21:41
 • Burmistrz Maszewa ogłasza siódme ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych usytuowanych w Maszewie przy ulicy Stargardzkiej, oznaczonych numerami działek 580/8; 580/9, 580/10, 580/11 i 580/12 (sprzedawanej w stosownych udziałach do działek od Nr 580/8 do 580
 • 13-07-2017 21:40
 • Zarządzenie Nr 432/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w dziewiątym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 110, położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, pomiędzy ulicami Ste
 • 13-07-2017 21:38
 • Zarządzenie Nr 431/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w czwartym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 182 położonej w obrębie Nastazin, Gmina Maszewo, stanowiącej własność Gmin
 • 13-07-2017 21:37
 • Zarządzenie Nr 430/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia siódmych ustnych nieograniczonych przetargów odnośnie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych i ustalenia terminu ich przeprowadzenia na sprzedaż prawa własności położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo
 • 13-07-2017 21:36
 • Uchwała w sprawie wyboru członków rady sołeckiej sołectwa Bielice.
 • 08-07-2017 12:12
 • Uchwała w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Bielice.
 • 08-07-2017 12:12
 • WYKAZ SOŁECTW GMINY MASZEWO KADNCJA 2O15 r. -2019 r.
 • 08-07-2017 12:08
 • Dostosowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Maszewo do potrzeb uczniów niepełnosprawnych
 • 07-07-2017 18:53
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo