http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • >Burmistrz Maszewa ogłasza trzecie ustne publiczne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w Maszewie, przy ul. Marii Konopnickiej, wpisanych w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie - KW Nr SZ1O/00028662/9, oznaczonych numerami działek 154/7,
 • 18-08-2016 17:32
 • Zarządzenie Nr 297/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej tj. budynku mieszkalnego wraz z gospodarczym (komórką), oraz nieruchomości gruntowej, czyli działki oznaczonej Nr 74/1, na której posadowion
 • 18-08-2016 17:11
 • ZARZĄDZENIE Nr 295/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w trzecich ustnych nieograniczonych przetargach nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo – 3, miasto Maszewo, usytuowanych przy ul. Marii Konopnic
 • 18-08-2016 16:59
 • ZARZĄDZENIE Nr 294/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 09 sierpnia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych drugich ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 154/7, 154/8, 154/11, usytuowanych w o
 • 18-08-2016 16:57
 • Zarządzenie Nr 246/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki Nr 580/7 o pow.227,00m2, usytuowanej w obrębie Maszewo - 3, miasto Maszewo, przy ulicy Stargardzkiej stanowiącej własność Gminy Maszewo.
 • 11-08-2016 22:36
 • Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy, obręb geodezyjny Bodzęcin, gmina Osina [Zmiana w decyzji nr 59/2015]
 • 11-08-2016 22:31
 • >BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA DRUGIE PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY ULICY STARGARDZKIEJ.
 • 11-08-2016 17:02
 • Zarządzenie Nr 292/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 09 sierpnia 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w pierwszych ustnych nieograniczonych przetargach, położonych w obrębie Maszewo – 1, miasto Maszewo, przy
 • 09-08-2016 21:55
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegio dot.:„Budowy 6 naziemnych zbiorników magazynowych na płynny gaz LPG o pojemności zbiorczej ok. 42m³, na działce nr 202/1, obręb Maszewko II, gmina Maszewo.
 • 09-08-2016 21:47
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA CZWARTY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ USYTUOWANEJ W MASZEWIE PRZY ULICY STEFANA ŻEROMSKIEGO
 • 28-07-2016 08:14
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA VII USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GOSPODARCZYM Nr 32a, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE DZIAŁKĄ Nr 205/2 USYTUOWANEJ W OBRĘBIE RADZANEK, GMINA MASZEWO.
 • 28-07-2016 08:13
 • ZARZĄDZENIE Nr 290/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonych pierwszych ustnych nieograniczonych przetargów na zbycie nieruchomości niezabudowanych usytuowanych w obrębie ewidencyjnym Maszewo – 3, miasto Masz
 • 28-07-2016 08:09
 • Zarządzenie Nr 289/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w czwartym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 110, położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo, pomiędzy ulicami Stefana Żeromskie
 • 28-07-2016 08:09
 • ZARZĄDZENIE Nr 288/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego trzeciego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 110, usytuowanej w obrębie Nr 3, m. Masze
 • 28-07-2016 08:08
 • ZARZĄDZENIE Nr 287/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w siódmym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem działki 205/2, położonej w miejscowości Radzanek, gm. Maszewo, stanowiącej własność Gminy Maszewo
 • 28-07-2016 08:07
 • ZARZĄDZENIE Nr 286/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego szóstego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 205/2, usytuowanej w obrębie Radzanek, gm. Ma
 • 28-07-2016 08:05
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 26-07-2016 22:12
 • WYPRAWKA SZKOLNA 2016
 • 26-07-2016 10:17
 • ZARZĄDZENIE NR 279/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 18.07.2016 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 21-07-2016 09:00
 • Zarządzenie Nr 284/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 19 lipca w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • 21-07-2016 08:58
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo