http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV - Jenikowo (142, 233/2,234) - wszczęcie postępowania
 • 22-06-2018 22:27
 • Sprawozdanie z konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo oraz projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gmi
 • 21-06-2018 17:29
 • ZARZĄDZENIE Nr 591/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia pierwszego publicznego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 9/3 wraz z udziałem w działce Nr 9/7, u
 • 21-06-2018 17:27
 • ZARZĄDZENIE Nr 592/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, nie zabudowanej działki Nr 129/2 o pow. 3.541,00m2, usytuowanej w obrębie Nr 1, miasta Maszewo, przy ul. Jedności Narodowej.
 • 21-06-2018 17:24
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XXXII Sesję RM 26.06.2018 r
 • 20-06-2018 23:12
 • Uchwała Nr CCV.397.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Maszewo na rok 2018
 • 20-06-2018 23:01
 • UCHWAŁA CCV.398.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo.
 • 20-06-2018 22:59
 • UCHWAŁA CCV.398.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECNIE z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Maszewo
 • 20-06-2018 22:56
 • ZARZĄDZNIE NR 588/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 20-06-2018 09:28
 • ZARZĄDZENIE NR 587/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 18.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych
 • 20-06-2018 09:27
 • ZARZĄDZENIE Nr 590/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia czwartego publicznego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 76/5, usytuowanej w obrębie Maszewo-3, m
 • 19-06-2018 16:17
 • Zarządzenie Nr 579/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu odnośnie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Maszewo.
 • 19-06-2018 16:15
 • Porządek XXXII sesji RM 26.06.2018 r.
 • 19-06-2018 16:06
 • Zawiadomienie XXXII sesja RM 26.06.2018 r.
 • 19-06-2018 16:05
 • OGŁOSZENIE W związku ze złożoną zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ofertą Teatru „nie ma „ ze Szczecina Burmistrz Maszewa informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowej oferty na reali
 • 18-06-2018 23:00
 • Budowa sieci wodociągowej - Wisąłwie (245/22 i 245/5) - wszczęcie postępowania administracyjnego
 • 18-06-2018 22:53
 • Budowa sieci wodociągowej - Maszewko II (106/21) i Maszewo 3 (852/1) - wszczęcie postępowania administracyjnego
 • 18-06-2018 22:52
 • 18-06-2018 22:31
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 • 18-06-2018 22:30
 • Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 166 527,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych )
 • 18-06-2018 22:30
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo