http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Maszewie
 • 20-09-2016 08:14
 • KOMISJA GOSPODARCZA 26.09.2016 r. godz. 9.00
 • 16-09-2016 16:50
 • KOMISJA REWIZYJNA 23.09.2016 r. godz. 9.00
 • 16-09-2016 16:50
 • KOMISJA SPOŁECZNA 20.09.2016 r. godz. 10.00
 • 16-09-2016 16:49
 • ZARZĄDZENIE NR 303/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 12 września 2016 roku, w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 15-09-2016 08:13
 • Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.06.2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.
 • 13-09-2016 11:03
 • Uchwała Nr XVI/97/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.06.2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo.
 • 13-09-2016 11:03
 • Uchwała Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29.06.2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
 • 13-09-2016 11:03
 • RADNI RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE KADENCJA 2014 – 2018 (OKRĘGI WYBORCZE)
 • 13-09-2016 10:57
 • Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
 • 06-09-2016 10:34
 • ZARZĄDZENIE Nr 302/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 01 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 06-09-2016 10:28
 • Wykaz funkcji pełnionych przez radnych Rady Miejskiej w Maszewie VII KADENCJI 2014-2018
 • 06-09-2016 10:26
 • INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NT. DYŻURU DLA MIESZKAŃCÓW
 • 06-09-2016 10:25
 • ZARZĄDZENIE NR 300/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 19.08.2016 roku, w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 06-09-2016 10:17
 • Zarządzenie Nr 299/2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 19.08.2016 roku, w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2017 rok.
 • 06-09-2016 10:15
 • ZARZĄDZENIE Nr 301/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego siódmego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 205/2, usytuowanej w obrębie Rad
 • 30-08-2016 10:25
 • O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż zbliża się termin opłaty trzeciej raty tj. do dnia 30 września 2016 roku za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.
 • 30-08-2016 10:20
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA DRUGIE PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH USYTUOWANYCH W MASZEWIE PRZY ULICY STARGARDZKIEJ.
 • 26-08-2016 12:46
 • Zarządzenie Nr 296/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
 • 25-08-2016 10:33
 • Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 18.08.2016r. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim
 • 25-08-2016 10:33
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo