http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zarządzenie Nr 612/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 02 lipca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przemocze, Gmina Maszewo.
 • 05-07-2018 23:12
 • Zarządzenie Nr 611/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 02 lipca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przemocze, Gmina Maszewo.
 • 05-07-2018 23:11
 • Zarządzenie Nr 610/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 02 lipca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przemocze, Gmina Maszewo.
 • 05-07-2018 23:10
 • Zarządzenie Nr 609/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 02 lipca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przemocze, Gmina Maszewo.
 • 05-07-2018 23:10
 • Zarządzenie Nr 608/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 02 lipca 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo.
 • 05-07-2018 23:09
 • ZARZĄDZENIE NR 605/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 05-07-2018 23:00
 • ZARZĄDZENIE NR 606/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 05-07-2018 23:00
 • ZARZĄDZENIE NR 604/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 29.06.2018 r. w sprawie w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych organizacyjnych.
 • 05-07-2018 22:58
 • ZARZĄDZENIE NR 607/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 05-07-2018 22:58
 • Uchwała Nr XXXII/209/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej
 • 04-07-2018 11:41
 • Uchwała Nr XXXII/209/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Maszewo oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej
 • 04-07-2018 11:41
 • 29-06-2018 22:58
 • Uchwała Nr XXXII/220/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
 • 29-06-2018 22:58
 • Uchwała Nr XXXII/219/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2017 r.
 • 29-06-2018 22:57
 • Uchwała Nr XXXII/218/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.
 • 29-06-2018 22:56
 • Uchwała Nr XXXII/218/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.
 • 29-06-2018 22:56
 • Uchwała Nr XXXII/217/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo.
 • 29-06-2018 22:55
 • Uchwała Nr XXXII/217/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo.
 • 29-06-2018 22:54
 • Uchwała Nr XXXII/216/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Maszewo odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo.
 • 29-06-2018 22:53
 • Uchwała Nr XXXII/216/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Maszewo odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Maszewo.
 • 29-06-2018 22:51
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo