http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • PROJEKTY UCHWAŁ NA XIX sesję RM 16.12.2016 r.
 • 28-11-2016 16:40
 • Usługa wywozu odpadów w Gminie Maszewo 2017 r. zmiana specyfikacji 3
 • 28-11-2016 16:29
 • KOMISJA GOSPODARCZA 2.12.2016 r. godz. 8.30
 • 25-11-2016 17:01
 • KOMISJA REWIZYJNA 1.12.2016 r. godz. 9.00
 • 25-11-2016 17:00
 • KOMISJA SPOŁECZNA 30.11.2016 r. godz.10.30
 • 25-11-2016 17:00
 • Usługa wywozu odpadów w Gminie Maszewo 2017 r.
 • 24-11-2016 08:25
 • Usługa wywozu odpadów w Gminie Maszewo 2017 r.
 • 24-11-2016 08:22
 • Usługa wywozu odpadów w Gminie Maszewo 2017 r. zmiana specyfikacji 2
 • 24-11-2016 08:16
 • Zarządzenie Nr 332/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 154/11, usytuowanej w obrębie Nr 3,
 • 24-11-2016 08:12
 • ZARZĄDZENIE Nr 331/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 21 listopada 2016 roku, w sprawie zmian budżetu na rok 2016 oraz ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 24-11-2016 08:10
 • ZARZĄDZENIE Nr 330/2016 Burmistrza Maszewa z dnia 21 listopada 2016 roku, w sprawie ustalenia zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy do Uchwały Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9 listopada 2016 roku, w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.
 • 24-11-2016 08:09
 • ZARZĄDZENIE Nr 329 /2016 BURMISTRZA MASZEWA z dnia 16 listopada 2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: „Usługa wywozu odpadów w Gminie Maszewo 2017 r.”
 • 24-11-2016 08:05
 • Uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.
 • 22-11-2016 10:53
 • Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9.11.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • 22-11-2016 10:52
 • Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 9.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • 22-11-2016 10:51
 • Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • 22-11-2016 10:48
 • Petycja
 • 21-11-2016 17:18
 • Projekt budżetu Gminy Maszewo na rok 2017 oraz projekt zmiany WPF Gminy Maszewo na lata 2017-2025
 • 21-11-2016 17:13
 • Usługa wywozu odpadów w Gminie Maszewo 2017 r. zmiana specyfikacji
 • 19-11-2016 16:41
 • Zmiana specyfikacji
 • 19-11-2016 16:40
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo