http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Ostatnio aktualizowane pozycje  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • ZAWIADOMIENIE - WSPÓLNA KOMISJA RM -21.08.18 R. GODZ. 11.00
 • 17-08-2018 21:43
 • Budowa sieci wodociągowej - Maszewko II (106/21), Maszewo 3 (852/1) - zakończenie postepowania administracyjnego
 • 16-08-2018 21:56
 • Zarządzenie Nr 643/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych usytuowanych w obrębie Maszewo-3, miasto Maszewo.
 • 14-08-2018 22:44
 • Informacja dot. wyborów uzupełniających ławników.
 • 14-08-2018 12:57
 • Informacja Burmistrz Maszewa w sprawie uzupełniających wyborów ławinków sądowych na kadencję 2016-2019 na potrzeby Sądu Rejonowego w Goleniowie
 • 14-08-2018 12:55
 • Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV - Jenikowo dz. 142, 233/2, 234 - zakończenie postępowania administracyjnego
 • 13-08-2018 12:44
 • Zarządzenie Nr 642/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w trzecim ustnym nieograniczonym przetargu, ustalenia terminu przetargu oraz obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej, budynkiem mieszkalnym Nr 5, położonej w obrębie geode
 • 10-08-2018 23:02
 • Zarządzenie Nr 641/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Nastazin, Gmina Maszewo, stanowiącej własność Gminy Maszewo.
 • 10-08-2018 23:01
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM Nr 5, USYTUOWANEJ W NASTAZINIE, GMINA MASZEWO.
 • 10-08-2018 23:01
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ USYTUOWANEJ W NASTAZINIE, GMINA MASZEWO, OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 182 o pow.900,00m2.
 • 10-08-2018 22:57
 • Budowa sieci wodociągowej - Wisławie dz. 245/5, 245/22 - zakończenie postępowania administracyjnego
 • 09-08-2018 18:33
 • Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • 09-08-2018 18:29
 • ZARZĄDZENIE Nr 635/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 3.08.2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • 08-08-2018 09:37
 • ZARZĄDZENIE Nr 634/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 3.08.2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • 08-08-2018 09:36
 • ZARZĄDZENIE Nr 632/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 03.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 08-08-2018 09:36
 • ZARZĄDZENIE Nr 631/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 03.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.
 • 08-08-2018 09:28
 • Zarządzenie Nr 636/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 06 sierpnia 2018 roku, w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji odnośnie przeprowadzonego drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej usytuowanej w Nastazinie, gm. Maszewo.
 • 07-08-2018 09:28
 • Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech kurników do chowu niosek jaj zarodowych w stadzie rodzicielskim na 58.300 szt. (233,2 DJP) z budynkiem mieszkalno – socjalnym, zbiornikami na gaz propan 
 • 03-08-2018 15:33
 • BURMISTRZ MASZEWA OGŁASZA PIERWSZY USTNY PUBLICZNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ USYTUOWANEJ W MASZEWIE PRZY JEZIORZE I DRODZE MASZEWO – GOLENIÓW, OZNACZONEJ NUMEREM DZIAŁKI 129/2 O POWIERZCHNI 3.541,00m2.
 • 03-08-2018 12:40
 • Zarządzenie Nr 633/2018 Burmistrza Maszewa z dnia 03 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Maszewo – 1, miasto Maszewo, przy jeziorze stanowiącej własność Gminy Maszewo, ozna
 • 03-08-2018 12:38
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo