http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Program współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
 • 06-08-2007 11:15
 • UCHWAŁA NR IX/65/07 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2008.
 • 25-01-2008 10:42
 • Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2009.
 • 05-01-2009 09:19
 • Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Maszewa Nr 861/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ar
 • 18-11-2010 13:58
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal ''Teatr w Stodole''
 • 20-05-2011 10:37
 • Komunikat w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym - pozakonkursowym
 • 03-06-2011 07:59
 • OGŁOSZENIE
 • 03-06-2011 08:04
 • Ogłoszenia o konkursach na rok 2012
 • 28-12-2011 10:13
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal „Teatr w Stodole”
 • 08-06-2012 11:04
 • Komunikat w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym - pozakonkursowym
 • 22-06-2012 13:46
 • Burmistrz Maszewa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie Programu Współpracy Gminy Maszewo z Organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
 • 23-10-2012 10:17
 • Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Maszewa
 • 08-11-2012 09:36
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Spotkanie artystyczne: Zachodniopomorska Ofensywa Teatralna.
 • 14-12-2012 14:31
 • Komunikat w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym - pozakonkursowym
 • 27-12-2012 10:44
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal „Teatr w Stodole”
 • 13-06-2013 08:17
 • W związku ze złożoną zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ofertą Teatru „nie ma” ze Szczecina
 • 25-06-2013 11:03
 • Rozstrzygnięcia konkursów dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadania publicznego
 • 06-02-2014 09:40
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty teatralno – muzyczne „Autorska sztuka”
 • 06-02-2014 09:49
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal „Teatr w Stodole”
 • 05-06-2014 08:25
 • OGŁOSZENIE Burmistrz Maszewa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie Programu Współpracy Gminy Maszewo z Organizacjami pozarządowymi na
 • 09-10-2014 13:49
  1 2 3 4 następne


  © 2006 UM Maszewo