http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Ogłoszenia o konkursach na rok 2012
 • 28-12-2011 10:13
 • OGŁOSZENIE
 • 03-06-2011 08:04
 • Komunikat w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym - pozakonkursowym
 • 03-06-2011 07:59
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal ''Teatr w Stodole''
 • 20-05-2011 10:37
 • Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Maszewa Nr 861/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ar
 • 18-11-2010 13:58
 • Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2009.
 • 05-01-2009 09:19
 • UCHWAŁA NR IX/65/07 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2008.
 • 25-01-2008 10:42
 • Program współpracy Gminy Maszewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
 • 06-08-2007 11:15
  poprzednie 1 2 3


  © 2006 UM Maszewo