http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Zarządzenie Nr 377/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez działalno
 • 07-04-2017 16:30
 • Zarządzenie Nr 376/2017 Burmistrza Maszewa z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2017 r.
 • 07-04-2017 16:28
 • Wyniki Konsultacji
 • 20-10-2016 10:01
 • Burmistrz Maszewa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie Programu Współpracy Gminy Maszewo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.
 • 06-10-2016 08:49
 • OGŁOSZENIE
 • 22-06-2016 09:56
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal „Teatr w Stodole”
 • 09-06-2016 08:10
 • Rozstrzygnięcie konkursów dla organizacji pozarządowych
 • 18-02-2016 08:35
 • Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Maszewo w 2016 r.
 • 14-01-2016 09:39
 • Burmistrz Gminy Maszewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania edukacji oświaty i wychowania w Gminie Maszewo w 2016 r.
 • 14-01-2016 09:37
 • Burmistrz Gminy Maszewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez działalność bractw rycerskich w Gminie Maszewo w 2016 r.
 • 14-01-2016 09:37
 • Burmistrz Maszewa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych w Gminie Maszewo 2016 r.
 • 14-01-2016 09:36
 • Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Maszewa Nr 158/2015 z dnia 14 października 2015 r
 • 23-10-2015 16:55
 • Burmistrz Maszewa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie Programu Współpracy Gminy Maszewo z Organizacjami pozarządowymi na rok 2016
 • 15-10-2015 08:53
 • OGŁOSZENIE w związku ze złożoną zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • 25-06-2015 10:50
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal „Teatr w Stodole”
 • 15-06-2015 13:16
 • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK
 • 28-05-2015 12:45
 • Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego pn. „Krzewienie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej”.
 • 10-03-2015 22:56
 • Zarządzenie Nr 26 /2015 Burmistrza Maszewa z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie młodzieżowego kolarstwa szosowego w gminie Maszewo w 2015 roku
 • 10-03-2015 10:16
 • Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania edukacji oświaty i wychowania w 2015 r. pn. Rodzinne centrum inicjatyw edukacyjnych.
 • 10-03-2015 10:15
 • Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych w 2015 r
 • 10-03-2015 10:15
  poprzednie 1 2 3 4 następne


  © 2006 UM Maszewo