http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK
 • 28-05-2015 12:45
 • Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego pn. „Krzewienie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej”.
 • 10-03-2015 22:56
 • Zarządzenie Nr 26 /2015 Burmistrza Maszewa z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie młodzieżowego kolarstwa szosowego w gminie Maszewo w 2015 roku
 • 10-03-2015 10:16
 • Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania edukacji oświaty i wychowania w 2015 r. pn. Rodzinne centrum inicjatyw edukacyjnych.
 • 10-03-2015 10:15
 • Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia środowiskowych ognisk wychowawczych w 2015 r
 • 10-03-2015 10:15
 • Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Maszewa z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez działalność bractw rycerskich w
 • 10-03-2015 10:14
 • Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Maszewa Nr 445/2014 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (
 • 23-10-2014 09:52
 • OGŁOSZENIE Burmistrz Maszewa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie Programu Współpracy Gminy Maszewo z Organizacjami pozarządowymi na
 • 09-10-2014 13:49
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal „Teatr w Stodole”
 • 05-06-2014 08:25
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty teatralno – muzyczne „Autorska sztuka”
 • 06-02-2014 09:49
 • Rozstrzygnięcia konkursów dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadania publicznego
 • 06-02-2014 09:40
 • W związku ze złożoną zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ofertą Teatru „nie ma” ze Szczecina
 • 25-06-2013 11:03
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal „Teatr w Stodole”
 • 13-06-2013 08:17
 • Komunikat w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym - pozakonkursowym
 • 27-12-2012 10:44
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Spotkanie artystyczne: Zachodniopomorska Ofensywa Teatralna.
 • 14-12-2012 14:31
 • Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Maszewa
 • 08-11-2012 09:36
 • Burmistrz Maszewa ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie Programu Współpracy Gminy Maszewo z Organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
 • 23-10-2012 10:17
 • Komunikat w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym - pozakonkursowym
 • 22-06-2012 13:46
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Festiwal „Teatr w Stodole”
 • 08-06-2012 11:04
 • Ogłoszenia o konkursach na rok 2012
 • 28-12-2011 10:13
  poprzednie 1 2 3 następne


  © 2006 UM Maszewo