http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • działka nr 86 do wydzierżawienia
 • 05-05-2004 23:20
 • lokal o nr 39/2 do wynajęcia
 • 05-05-2004 23:24
 • Działka do wydzierżawienia (Dębice)
 • 27-05-2004 08:46
 • Decyzja nr 134/2004 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • 13-02-2005 23:53
 • Decyzja nr 127/2004 - zawiadomienie o ustaleniu lokazlizacji inwestycji celu publicznego
 • 17-03-2005 12:22
 • Obwieszczenie B-7331/33/05
 • 18-05-2005 20:10
 • Obwieszczenie B-7331/49/05
 • 18-05-2005 20:11
 • Obwieszczenie B-7331/50/05
 • 18-05-2005 20:11
 • DECYZJA NR 30/2005
 • 18-05-2005 20:53
 • Obwieszczenie B-7331/57/05
 • 20-05-2005 21:18
 • Obwieszczenie B-7331/54/05
 • 30-05-2005 02:35
 • DECYZJA NR 44/2005
 • 30-05-2005 02:41
 • Burmistrz Maszewa zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego...(więcej)
 • 15-06-2005 18:17
 • Burmistrz Maszewa zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia..(więcej)
 • 15-06-2005 18:18
 • DECYZJA NR 43/2005
 • 22-06-2005 22:49
 • DECYZJA NR 47/2005
 • 22-06-2005 22:49
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie fermy tuczu kurzego na działce nr 195/2 i 195/4 w miejscowości Radzanek
 • 05-07-2005 19:30
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie geodezyjnym Korytowo
 • 05-07-2005 19:33
 • DG-7040/24/05:Ogłoszenie o wyniku postępowania: wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn.:Budowa nowej nawierzchni w ul. Leśnej w Maszewie oraz budowa drogi utwardzonej w obrębie
 • 10-07-2005 09:07
 • B-7044/Oś/ST.L./05: Ogłoszenie o wyniku postępowania:wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w stodólskach oraz wykonanie robót
 • 10-07-2005 09:14
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo