http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie dot. planowanej przebudowie, rozbudowie budynku Świetlicy w Bodzęcinie, gmina Osina
 • 25-09-2015 17:56
 • Obwieszczenie dot.planowanej przebudowie, rozbudowie budynku Świetlicy w Węgorzycach, gmina Osina.
 • 25-09-2015 17:54
 • Obwieszczenie dot. planowanej przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku OSP w Węgorzy, gmina Osina.
 • 25-09-2015 17:53
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa, odnośnie zbliżającego się ostatecznego terminu opłaty trzeciej raty do dnia 30/09/2015r. za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenia na ich handel.
 • 22-09-2015 10:43
 • Obwieszczenie RZGW w Szczecinie
 • 15-09-2015 08:46
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy sieci elektroenergetycznej 1 stacji transformatorowej na działkach nr 122, 125, 536, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 537/7, 537/8, 537/9, 537/10, 537/11 w obrębie geod. Nr 2 Maszewa.
 • 11-09-2015 17:46
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 122, 125, 536, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 537/7, 537/8, 537/9, 537/10, 537/11 w obrębie geod. Nr 2 Maszewa
 • 11-09-2015 17:46
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy linii kablowej na działkach nr317/1 i 523 w Przemoczu.
 • 11-09-2015 17:46
 • Obwieszczenie dot. pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej ...
 • 31-08-2015 16:31
 • Obwieszczenie dot. Rozbudowy z przebudową budynku świetlicy… na działce nr 56, 53 w obrębie geodezyjnym Bodzęcin, gmina Osina
 • 27-08-2015 08:15
 • Obwieszczenie dot. Rozbudowy z przebudową budynku świetlicy… na działce nr 104, 105, 53, 31 w obrębie geodezyjnym Węgorzyce, gmina Osina
 • 27-08-2015 08:12
 • Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2015 roku
 • 09-08-2015 22:55
 • Obwieszczenie Dot. Uzupełnienie oświetlenia w Dobrosławcu, gmina Maszewo.
 • 06-07-2015 18:10
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Dąbrowa z dnia 18 maja 2015 roku o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SV 30 kV na odcinku Kicko - Nowa Dąbrowa - Stara Dąbrowa - Nastazin - Masze
 • 26-05-2015 09:08
 • Obwieszczenie - zawiadomienie o toczącym się ponownie w I instancji postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa biogazowni rolniczej na działce Nr 309/1, obręb Wisławie, gm. Maszewo”
 • 15-05-2015 14:36
 • Obwieszczenie dotyczącego planowanej budowy linii kablowej SV 30 kV na odcinku Kicko – Nowa Dąbrowa – Stara Dąbrowa – Nastazin – Maszewo.
 • 08-05-2015 13:26
 • Obwieszczenie, że została wydana decyzja środowiskowa dla inwestycji pn.: „Budowa fermy drobiu na terenie działki Nr 195/9, obręb ewidencyjny Radzanek, gm. Maszewo”
 • 06-05-2015 17:43
 • Obwieszczenie, że została wydana decyzja środowiskowa dla inwestycji pn.: „Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki Nr 252/1, obręb Nastazin”
 • 06-05-2015 17:42
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Wisławie, gmina Maszewo
 • 05-05-2015 08:23
 • Obwieszczenie o planowanej inwestycji p.n. „Uzupełnienie oświetlenia drogowego w Dobrosławcu”
 • 02-04-2015 21:30
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo