http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy lini kablowej na dzialakach nr 317/1 i 523 w Przemoczu
 • 04-11-2015 11:11
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działakch nr122, 125, 536, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 537/7, 537/8, 537/9, 537/10, 537/11 w obrębie geod. Nr 2 Maszewa
 • 04-11-2015 11:02
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy sieci elektroenergetycznej 1 stacji transformatorowej na działakach nr 122, 125, 536, 537/, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 537/7, 537/8, 537/9, 537/10, 537/11 w obrębie geod. nr 2 maszewa.
 • 04-11-2015 10:53
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do sprządzenia miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wislawie
 • 04-11-2015 10:51
 • Obwieszczenie - zawiadomienie o toczącym się ponownie w I instancji postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa biogazowni rolniczej na działce Nr 309/1, obręb Wisławie, gm. Maszewo
 • 23-10-2015 16:49
 • Obwieszczenie z dnia 15 października 2015 roku dot. budowy linii kablowej SN 30 kV na odcinku Kicko - Nowa Dąbrowa - Stara Dąbrowa - Nastazin - Maszewo
 • 22-10-2015 08:08
 • Budowa sieci wodociągowej w Wisławiu, gm. Maszewo, dz. nr 245/5 i 245/8
 • 01-10-2015 10:33
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzy , gmina Osina dz. nr 58
 • 01-10-2015 10:33
 • Obwieszczenie z dnia 23 września 2015 roku dot. budowy linii kablowej SN kV na odcinku Kicko - Nowa Dąbrowa - Stara Dąbrowa - Nastazin - Maszewo
 • 29-09-2015 10:51
 • Obwieszczenie dot. planowanej przebudowie, rozbudowie budynku Świetlicy w Bodzęcinie, gmina Osina
 • 25-09-2015 17:56
 • Obwieszczenie dot.planowanej przebudowie, rozbudowie budynku Świetlicy w Węgorzycach, gmina Osina.
 • 25-09-2015 17:54
 • Obwieszczenie dot. planowanej przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku OSP w Węgorzy, gmina Osina.
 • 25-09-2015 17:53
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa, odnośnie zbliżającego się ostatecznego terminu opłaty trzeciej raty do dnia 30/09/2015r. za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenia na ich handel.
 • 22-09-2015 10:43
 • Obwieszczenie RZGW w Szczecinie
 • 15-09-2015 08:46
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy sieci elektroenergetycznej 1 stacji transformatorowej na działkach nr 122, 125, 536, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 537/7, 537/8, 537/9, 537/10, 537/11 w obrębie geod. Nr 2 Maszewa.
 • 11-09-2015 17:46
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 122, 125, 536, 537/1, 537/2, 537/3, 537/4, 537/5, 537/6, 537/7, 537/8, 537/9, 537/10, 537/11 w obrębie geod. Nr 2 Maszewa
 • 11-09-2015 17:46
 • Obwieszczenie dot. planowanej budowy linii kablowej na działkach nr317/1 i 523 w Przemoczu.
 • 11-09-2015 17:46
 • Obwieszczenie dot. pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej ...
 • 31-08-2015 16:31
 • Obwieszczenie dot. Rozbudowy z przebudową budynku świetlicy… na działce nr 56, 53 w obrębie geodezyjnym Bodzęcin, gmina Osina
 • 27-08-2015 08:15
 • Obwieszczenie dot. Rozbudowy z przebudową budynku świetlicy… na działce nr 104, 105, 53, 31 w obrębie geodezyjnym Węgorzyce, gmina Osina
 • 27-08-2015 08:12
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo