http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami, w obrębie geodezyjnym Maszewo 3, Wisławie, Stodólska, i Dębice
 • 06-09-2005 00:01
 • DECYZJA NR 58/2005
 • 05-09-2005 23:54
 • B-7331/70/05: zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • 03-08-2005 00:19
 • B-7331/57/05:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z Korytowa.
 • 02-08-2005 23:59
 • DG-7040/23/05:wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: budowa ul. Moniuszki w Maszewie
 • 18-07-2005 21:44
 • B-7102/7/05:Ogłoszenie o wyniku postępowania:wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn.:Budowa świetlicy wiejskiej w Dębicach
 • 10-07-2005 09:26
 • 2/KB/INTERNAT/05:Ogłoszenie o wyniku postępowania:Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: adaptacja budynku internatu na mieszkania socjalne przy ul. Nowogardzk
 • 10-07-2005 09:21
 • B-7044/Oś/ST.L./05: Ogłoszenie o wyniku postępowania:wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w stodólskach oraz wykonanie robót
 • 10-07-2005 09:14
 • DG-7040/24/05:Ogłoszenie o wyniku postępowania: wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn.:Budowa nowej nawierzchni w ul. Leśnej w Maszewie oraz budowa drogi utwardzonej w obrębie
 • 10-07-2005 09:07
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie geodezyjnym Korytowo
 • 05-07-2005 19:33
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie fermy tuczu kurzego na działce nr 195/2 i 195/4 w miejscowości Radzanek
 • 05-07-2005 19:30
 • DECYZJA NR 47/2005
 • 22-06-2005 22:49
 • DECYZJA NR 43/2005
 • 22-06-2005 22:49
 • Burmistrz Maszewa zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia..(więcej)
 • 15-06-2005 18:18
 • Burmistrz Maszewa zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego...(więcej)
 • 15-06-2005 18:17
 • DECYZJA NR 44/2005
 • 30-05-2005 02:41
 • Obwieszczenie B-7331/54/05
 • 30-05-2005 02:35
 • Obwieszczenie B-7331/57/05
 • 20-05-2005 21:18
 • DECYZJA NR 30/2005
 • 18-05-2005 20:53
 • Obwieszczenie B-7331/50/05
 • 18-05-2005 20:11
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo