http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część działki nr geod. 1131, w obrębie geodezyjnym Maszewo.
 • 29-06-2006 23:15
 • Ogłoszenie B-7102/1/05/06 o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację i remont budynku świetlicy środowiskowej w Darżu.
 • 25-06-2006 19:04
 • Zawiadomienie B-7331/59/06 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zlokalizowanej w Kol. Korytowo, polegającej na budowie...
 • 07-06-2006 21:00
 • Zawiadomienie B-7331/41/06 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na Budowie oświetlenia ulicznego w Maszewie...
 • 05-06-2006 01:51
 • Ogłoszenie B-7331/33/06 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w Przemoczu...
 • 05-06-2006 01:42
 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na Budowie oświetlenia ulicznego w Kol. Maszewo, dz. nr 30 w gminie Maszewo.
 • 05-06-2006 01:36
 • Obwieszczenie B-2227/KG/06 o wyniku postępowania polegającego na udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. budowie kanalizacji sanitarnej...
 • 15-05-2006 01:49
 • Obwieszczenie B-7331/13/06 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wisławie...
 • 11-05-2006 23:17
 • Obwieszczenie B-7331/12/06 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Dębicach.
 • 11-05-2006 23:16
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania B-7102/5/05/06, zamówienie publiczne na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. adaptacja z remontem budynku świetlicy wiejskiej w Bagnach.
 • 23-04-2006 02:05
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie, ul. Szkolna i Kilińskiego polegającej na: Budowie...
 • 21-04-2006 01:12
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Kol. Maszewo, gmina Maszewo, polegającej na: Budowie...
 • 21-04-2006 01:07
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Wisławiu...
 • 13-02-2006 23:56
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zlokalizowanej w Dębicach...
 • 13-02-2006 23:46
 • ODG-7610/102/2005 - Urząd Miejski w Maszewie podaje do publicznej wiadomości, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie wniosek z dnia 06.09.2005 r. o wydanie decyzji o ...
 • 07-12-2005 02:32
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania B-7044/Oś./2005
 • 23-11-2005 22:30
 • Decyzja nr 68/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GSM oraz linii elektroenergetycznej niskiego napięcia...
 • 18-10-2005 22:10
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM w miejscowości Maciejewo, działka nr 10/6 w obrębie geodezyjnym...
 • 30-09-2005 00:22
 • Zawiadomienie o o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM oraz liniii ...
 • 26-09-2005 03:25
 • Urząd Miejski w Maszewie podaje do publicznej wiadomości, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie wniosek z dnia 09.09.2005 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody...
 • 26-09-2005 03:09
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo