http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie B-7331/13/07 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Kolonii Radzanek na działce nr 92...
 • 31-01-2007 14:46
 • Obwieszczenie o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do organów ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
 • 22-01-2007 22:07
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie wyborów uzupełniających 2007
 • 17-01-2007 00:19
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Maszewie
 • 17-01-2007 00:00
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego, na działce nr 81 w Korytowie...
 • 15-01-2007 23:57
 • Ogłoszenie dot. przekazania do administrowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Maszewo do Zakładu Komunalnego w Maszewie
 • 14-01-2007 23:32
 • Ogłoszenie dot. wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 2007
 • 14-01-2007 23:25
 • Obwieszczenie o postępowaniu w srpawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej BTS 4628...
 • 28-12-2006 14:43
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania polegającego na: WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE MASZEWO
 • 14-12-2006 22:26
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Radzanku na działce nr 107 polegającej na...
 • 06-12-2006 00:56
 • Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Maszewie uchwały Nr XXXIV/259/06 z dnia 25.10.2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
 • 06-12-2006 00:52
 • Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie w procesie...
 • 22-11-2006 22:23
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji w Maszewie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Maszewie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
 • 29-10-2006 22:08
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Maszewie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Maszewie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
 • 29-10-2006 22:03
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Maszewie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Maszewo w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
 • 29-10-2006 21:55
 • Obwieszczenie ODG-7610/77/2006 - o umieszczeniu w publicznym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej...
 • 06-09-2006 10:56
 • Burmistrz Maszewa informuje...
 • 11-08-2006 00:20
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami z Korytowa do Kolonii Korytowo.
 • 02-08-2006 00:05
 • Obwieszczenie B-7331/51/06 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej Stacji Bazowej Telefonii Komórk
 • 01-08-2006 23:51
 • Obwieszczenie B-7331/51/06 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Przemoczu na działce nr 216/2 polegającej na...
 • 05-07-2006 23:29
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo