http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie oraz w Dębicach na nieruchomościach oznaczonych...
 • 14-03-2007 22:23
 • Obwieszczenie B-7331/116/06 - o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na Budowie boiska sportowego, na działce nr 81 w Korytowie...
 • 12-03-2007 23:11
 • Obwieszczenie B-7331/15/07 - o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na Budowie oświetlenia ulicznego w Budzieszowcach na działkach...
 • 12-03-2007 23:11
 • Obwieszczenie B-7331/14/07 - o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na Budowie oświetlenia ulicznego w Maszewie na działkach nr...
 • 12-03-2007 23:10
 • Obwieszczenie B-7331/13/07 - o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na Budowie oświetlenia ulicznego w Kol. Radzanek na działkach...
 • 12-03-2007 23:10
 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część działki nr geod. 1131, w obrębie geodezyjnym Maszewo, gmina Maszewo
 • 07-02-2007 23:39
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
 • 05-02-2007 09:18
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
 • 05-02-2007 09:13
 • Obwieszczenie w sprawie numerów i granic obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 • 05-02-2007 09:07
 • Obwieszczenie B-7331/15/07 - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Budzieszowcach na działkach nr59/5,63/1, 64/1, 77,
 • 31-01-2007 14:59
 • Obwieszczenie B-7331/14/07 - o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie na działce nr 804, 808, 604/1 ...
 • 31-01-2007 14:52
 • Obwieszczenie B-7331/13/07 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Kolonii Radzanek na działce nr 92...
 • 31-01-2007 14:46
 • Obwieszczenie o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do organów ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
 • 22-01-2007 22:07
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie wyborów uzupełniających 2007
 • 17-01-2007 00:19
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Maszewie
 • 17-01-2007 00:00
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego, na działce nr 81 w Korytowie...
 • 15-01-2007 23:57
 • Ogłoszenie dot. przekazania do administrowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Maszewo do Zakładu Komunalnego w Maszewie
 • 14-01-2007 23:32
 • Ogłoszenie dot. wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 2007
 • 14-01-2007 23:25
 • Obwieszczenie o postępowaniu w srpawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej BTS 4628...
 • 28-12-2006 14:43
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania polegającego na: WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE MASZEWO
 • 14-12-2006 22:26
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo