http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Ogłoszenie dot. wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 2007
 • 14-01-2007 23:25
 • Obwieszczenie o postępowaniu w srpawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej BTS 4628...
 • 28-12-2006 14:43
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania polegającego na: WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE MASZEWO
 • 14-12-2006 22:26
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Radzanku na działce nr 107 polegającej na...
 • 06-12-2006 00:56
 • Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Maszewie uchwały Nr XXXIV/259/06 z dnia 25.10.2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
 • 06-12-2006 00:52
 • Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie w procesie...
 • 22-11-2006 22:23
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji w Maszewie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Maszewie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
 • 29-10-2006 22:08
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Maszewie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Maszewie zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
 • 29-10-2006 22:03
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Maszewie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Maszewo w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
 • 29-10-2006 21:55
 • Obwieszczenie ODG-7610/77/2006 - o umieszczeniu w publicznym wykazie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej...
 • 06-09-2006 10:56
 • Burmistrz Maszewa informuje...
 • 11-08-2006 00:20
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami z Korytowa do Kolonii Korytowo.
 • 02-08-2006 00:05
 • Obwieszczenie B-7331/51/06 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bezobsługowej Stacji Bazowej Telefonii Komórk
 • 01-08-2006 23:51
 • Obwieszczenie B-7331/51/06 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Przemoczu na działce nr 216/2 polegającej na...
 • 05-07-2006 23:29
 • Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część działki nr geod. 1131, w obrębie geodezyjnym Maszewo.
 • 29-06-2006 23:15
 • Ogłoszenie B-7102/1/05/06 o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację i remont budynku świetlicy środowiskowej w Darżu.
 • 25-06-2006 19:04
 • Zawiadomienie B-7331/59/06 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zlokalizowanej w Kol. Korytowo, polegającej na budowie...
 • 07-06-2006 21:00
 • Zawiadomienie B-7331/41/06 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na Budowie oświetlenia ulicznego w Maszewie...
 • 05-06-2006 01:51
 • Ogłoszenie B-7331/33/06 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w Przemoczu...
 • 05-06-2006 01:42
 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na Budowie oświetlenia ulicznego w Kol. Maszewo, dz. nr 30 w gminie Maszewo.
 • 05-06-2006 01:36
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo