http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie na działce nr 526/1 i 1068 polegającej na: Budowie
 • 28-01-2009 09:56
 • Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych.
 • 23-01-2009 11:20
 • Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych.
 • 23-01-2009 11:19
 • Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych.
 • 23-01-2009 09:59
 • Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 10333/0127
 • 23-01-2009 09:58
 • Obwieszczenie o o zakończeniu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej
 • 14-11-2008 15:13
 • Obwieszczenie w sprawie: Budowa drogi utwardzonej - Maszewo
 • 07-11-2008 15:33
 • Obwieszczenie w sprawie: Budowa drogi utwardzonej - Maszewo
 • 07-11-2008 15:32
 • Obwieszczenie w sprawie: Budowa linii napowietrznej nn 0,4 kV i linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV oraz złącza kablowego
 • 07-11-2008 14:56
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ... - Budowa oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) w Tarnowie
 • 03-11-2008 08:58
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr „BT-44628 PRZEMOCZE”
 • 07-10-2008 15:45
 • Obwieszczenie w sprawie budowy hali sportowej w Maszewie
 • 08-09-2008 09:28
 • Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej ś/c de 40 PE wraz z przyłączem gazowyn de 25 PE w Przemoczu
 • 08-09-2008 09:26
 • Obwieszczenie w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 10333/0127
 • 20-08-2008 14:19
 • Obwieszczenie w sprawie "Zmiana sposobu użytkowania obiektów inwentarskich przewidzianych do chowu drobiu o maksymalnej obsadzie 480 DJP ..."
 • 07-08-2008 13:57
 • obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr „BT-44628 PRZEMOCZE”
 • 04-08-2008 09:34
 • Obwieszczenie w sprawie budowy linii napowietrznej nn 0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo pomiarowego w Maciejewie
 • 11-07-2008 21:49
 • Obwieszczenie w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w Rożnowie na działce nr 214/1
 • 10-06-2008 18:23
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej przebudowy oczyszczalni ścieków
 • 10-06-2008 18:21
 • Obwieszczenie w sprawie używania hydrantów
 • 04-06-2008 13:40
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo