http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie w sprawie :"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Maszewo. Zadania: Darż, Dębice – Maszewo, Mieszkowo, Wisławie, Sokolniki, Radzanek"
 • 20-03-2009 15:03
 • Obwieszczenieo zakończeniu postępowania w sprawie:" Budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami "
 • 18-03-2009 10:47
 • Obwieszczenieo zakończeniu postępowania w sprawie:" Budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami "
 • 13-03-2009 14:38
 • Obwieszczenieo zakończeniu postępowania w sprawie:" Budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami "
 • 13-03-2009 14:33
 • Obwieszczenie w sprawie :"Budowa chodnika w ul. 8-go Marca na działce nr 42 oraz przebudowa ul. 8-go Marca na działce nr 50 w m. Maszewo, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie"
 • 03-03-2009 13:55
 • Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 10333/0127 w zlokalizowanej w Pogrzymiu, na działce nr 29/2
 • 27-02-2009 14:35
 • Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej 15 kV, sieci rozdzielczej 0,4 kV i stacji transformatorowej
 • 25-02-2009 20:00
 • Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn."Renowacja murów obronnych w Maszewie na odcinku od ul. Świetlińskiego do ul. 1-go Maja." - umorzenie.
 • 17-02-2009 18:49
 • Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i remont budynku Urzędu Miejskiego w Maszewie -umorzenie.
 • 17-02-2009 18:48
 • Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. Adaptacja "Baszty Francuskiej" na galerię – Centrum Informacji Turystycznej - umorzenie.
 • 17-02-2009 18:47
 • Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. Ścieżka historyczna "Śladami historii Maszewa" - umorzenie.
 • 17-02-2009 18:42
 • Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i remont budynku Urzędu Miejskiego w Maszewie.
 • 17-02-2009 15:10
 • Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. Adaptacja "Baszty Francuskiej" na galerię – Centrum Informacji Turystycznej.
 • 17-02-2009 15:08
 • Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Renowacja murów obronnych w Maszewie na odcinku od ul. Świetlińskiego do ul. 1-go Maja.".
 • 12-02-2009 15:52
 • Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. Ścieżka historyczna "Śladami historii Maszewa".
 • 12-02-2009 15:50
 • Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych.
 • 06-02-2009 15:28
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie: Budowa linii napowietrznej nn 0,4 kV i linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV
 • 02-02-2009 11:18
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie: Budowy drogi utwardzonej
 • 02-02-2009 11:12
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie: Budowy drogi utwardzonej
 • 02-02-2009 11:09
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie Budowy oświetlenia ulicznego (uzupełnienie)
 • 02-02-2009 11:00
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo