http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie na działce nr 1098/1, polegającej
 • 18-05-2009 11:46
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA O TERMINIE RATY WPŁATY ZA ALKOHOLE
 • 15-05-2009 08:35
 • Obwieszczenie w sprawie "Lokalizacja kontenera (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską) wraz z przyłączami infrastruktury technicznej "
 • 13-05-2009 08:54
 • Obwieszczenie w sprawie Budowy sieci wodociągowej
 • 13-05-2009 08:35
 • Obwieszczenie w sprawie Budowy linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych
 • 13-05-2009 08:32
 • Obwieszczenie w sprawie Budowy sieci wodociągowej
 • 13-05-2009 08:29
 • Obwieszczenie w sprawie Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr "BT-44628 PRZEMOCZE"
 • 13-05-2009 08:13
 • Obwieszczenie w sprawie :"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Maszewo. Zadania: Darż, Dębice – Maszewo, Mieszkowo, Wisławie, Sokolniki, Radzanek"
 • 08-05-2009 16:37
 • Obwieszczenie w sprawie :"Przebudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie"
 • 08-05-2009 16:34
 • Obwieszczenie w sprawie "Budowy linii napowietrznej, linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo pomiarowego."
 • 06-05-2009 10:38
 • Obwieszczenie w sprawie "Budowy linii napowietrznej"
 • 06-05-2009 10:38
 • Obwieszczenie w sprawie "Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr "BT-44628 PRZEMOCZE"
 • 24-04-2009 10:10
 • Obwieszczenie w sprawie :"Przebudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie"
 • 15-04-2009 15:35
 • Obwieszczenie w sprawie :"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Maszewo. Zadania: Darż, Dębice – Maszewo, Mieszkowo, Wisławie, Sokolniki, Radzanek"
 • 15-04-2009 15:32
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Pogrzymiu, na działce nr 29/2 polegającej na: Budowie s
 • 09-04-2009 13:13
 • Obwieszczenie w sprawie :"Budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych "
 • 26-03-2009 13:25
 • Obwieszczenie w sprawie :"Budowa sieci wodociągowej "
 • 20-03-2009 15:13
 • Obwieszczenie w sprawie :"Budowa sieci wodociągowej "
 • 20-03-2009 15:12
 • Obwieszczenie w sprawie :"Loklalizacji kontenera (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską) wraz z przyłączami infrastruktury technicznej"
 • 20-03-2009 15:10
 • Obwieszczenie w sprawie :"Przebudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie"
 • 20-03-2009 15:04
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo