http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr „BT-44628 PRZEMOCZE”
 • 04-08-2008 09:34
 • Obwieszczenie w sprawie budowy linii napowietrznej nn 0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo pomiarowego w Maciejewie
 • 11-07-2008 21:49
 • Obwieszczenie w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w Rożnowie na działce nr 214/1
 • 10-06-2008 18:23
 • Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczącej przebudowy oczyszczalni ścieków
 • 10-06-2008 18:21
 • Obwieszczenie w sprawie używania hydrantów
 • 04-06-2008 13:40
 • Obwieszczenie w sprawie budowy liniinapowietrznej nn 0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo pomiarowego
 • 15-05-2008 13:50
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie budowy chdników
 • 16-04-2008 11:12
 • Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel
 • 07-04-2008 20:51
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • 31-03-2008 14:36
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • 19-03-2008 08:39
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie (3) na działce nr 42 i 50
 • 05-02-2008 14:26
 • Obwieszczenie w sprawie realizacji przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Maszewo”
 • 31-12-2007 10:14
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w gminie Maszewo
 • 31-12-2007 10:07
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w gminie Maszewo, polegającej na budowie świetlicy wiejs
 • 10-12-2007 10:45
 • Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej
 • 26-10-2007 12:59
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • 23-10-2007 13:59
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
 • 17-10-2007 12:11
 • Obwieszczenie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Maszewo
 • 15-10-2007 10:23
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA z dnia 8 października 2007r.
 • 09-10-2007 15:14
 • Obwieszczenie Wojewody w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Maszewie
 • 09-10-2007 15:08
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 następne


  © 2006 UM Maszewo