http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
 • 17-06-2009 09:43
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Wisławiu
 • 08-06-2009 10:33
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie (3), gmina Maszewo, na działkach nr
 • 05-06-2009 12:07
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Dębicach, gmina Maszewo, na działkach nr 280
 • 05-06-2009 12:06
 • OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie, gmina Maszewo, działce nr 1098/1 polegającej na :
 • 28-05-2009 14:13
 • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo
 • 27-05-2009 14:03
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Wisławiu, gmina Maszewo, działce nr 373/7
 • 25-05-2009 08:54
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Radzanku, gmina Maszewo, działkach nr 77,2
 • 25-05-2009 08:51
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie na działce nr 1098/1, polegającej
 • 18-05-2009 11:46
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA O TERMINIE RATY WPŁATY ZA ALKOHOLE
 • 15-05-2009 08:35
 • Obwieszczenie w sprawie "Lokalizacja kontenera (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską) wraz z przyłączami infrastruktury technicznej "
 • 13-05-2009 08:54
 • Obwieszczenie w sprawie Budowy sieci wodociągowej
 • 13-05-2009 08:35
 • Obwieszczenie w sprawie Budowy linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych
 • 13-05-2009 08:32
 • Obwieszczenie w sprawie Budowy sieci wodociągowej
 • 13-05-2009 08:29
 • Obwieszczenie w sprawie Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr "BT-44628 PRZEMOCZE"
 • 13-05-2009 08:13
 • Obwieszczenie w sprawie :"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Maszewo. Zadania: Darż, Dębice – Maszewo, Mieszkowo, Wisławie, Sokolniki, Radzanek"
 • 08-05-2009 16:37
 • Obwieszczenie w sprawie :"Przebudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie"
 • 08-05-2009 16:34
 • Obwieszczenie w sprawie "Budowy linii napowietrznej, linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo pomiarowego."
 • 06-05-2009 10:38
 • Obwieszczenie w sprawie "Budowy linii napowietrznej"
 • 06-05-2009 10:38
 • Obwieszczenie w sprawie "Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr "BT-44628 PRZEMOCZE"
 • 24-04-2009 10:10
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo