http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa chodnika w ul. 8-go Marca na działce nr 42 oraz przebudowa ul. 8-go Marca na działce nr 50 w m. Maszewo, powiat goleniowski, wo
 • 03-08-2009 18:29
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa sali gimnastycznej na halę sportowo - widowiskową w Maszewie"
 • 03-08-2009 18:27
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Projekt chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 106 w miejscowości Korytowo, gmina Maszewo, powiat goleniowski wraz z budową kanalizacji d
 • 03-08-2009 18:24
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowia sieci wodociągowej "
 • 02-08-2009 19:05
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV."
 • 29-07-2009 18:18
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA w sprawie przedsięwzięcia pn.:
 • 29-07-2009 18:15
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK „Centertel”."
 • 29-07-2009 18:11
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK „Centertel”."
 • 29-07-2009 18:09
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i budowa stawów rybnych z budowlami piętrzącymi i upustowymi, o po w. F ok. 2,2÷2,5 ha. na działce Nr 167/1, obręb Korytowo,
 • 24-07-2009 21:21
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i budowa stawów rybnych z budowlami piętrzącymi i upustowymi, o po w. F ok. 2,2÷2,5 ha. na działce Nr 167/1, obręb Korytowo,
 • 24-07-2009 21:20
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Wiercenie otworu przeznaczonego na studnie nr 1 i nr 2 na terenie Ekologicznej Hodowli Zwierząt w Maciejewie na działce Nr 5/29 i 10/3
 • 24-07-2009 21:19
 • Obwieszczenie w sprawie "Budowa chodnika w ul. 8-go Marca na działce nr 42 oraz przebudowa ul. 8-go Marca na działce nr 50 w m. Maszewo, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie"
 • 26-06-2009 14:23
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
 • 17-06-2009 09:43
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Wisławiu
 • 08-06-2009 10:33
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie (3), gmina Maszewo, na działkach nr
 • 05-06-2009 12:07
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Dębicach, gmina Maszewo, na działkach nr 280
 • 05-06-2009 12:06
 • OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Maszewie, gmina Maszewo, działce nr 1098/1 polegającej na :
 • 28-05-2009 14:13
 • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo
 • 27-05-2009 14:03
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Wisławiu, gmina Maszewo, działce nr 373/7
 • 25-05-2009 08:54
 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MASZEWA o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Radzanku, gmina Maszewo, działkach nr 77,2
 • 25-05-2009 08:51
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo