http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie w sprawie Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr "BT-44628 PRZEMOCZE"
 • 13-05-2009 08:13
 • Obwieszczenie w sprawie :"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Maszewo. Zadania: Darż, Dębice – Maszewo, Mieszkowo, Wisławie, Sokolniki, Radzanek"
 • 08-05-2009 16:37
 • Obwieszczenie w sprawie :"Przebudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie"
 • 08-05-2009 16:34
 • Obwieszczenie w sprawie "Budowy linii napowietrznej, linii kablowej nn 0,4 kV i złącza kablowo pomiarowego."
 • 06-05-2009 10:38
 • Obwieszczenie w sprawie "Budowy linii napowietrznej"
 • 06-05-2009 10:38
 • Obwieszczenie w sprawie "Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr "BT-44628 PRZEMOCZE"
 • 24-04-2009 10:10
 • Obwieszczenie w sprawie :"Przebudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie"
 • 15-04-2009 15:35
 • Obwieszczenie w sprawie :"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Maszewo. Zadania: Darż, Dębice – Maszewo, Mieszkowo, Wisławie, Sokolniki, Radzanek"
 • 15-04-2009 15:32
 • Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Pogrzymiu, na działce nr 29/2 polegającej na: Budowie s
 • 09-04-2009 13:13
 • Obwieszczenie w sprawie :"Budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych "
 • 26-03-2009 13:25
 • Obwieszczenie w sprawie :"Budowa sieci wodociągowej "
 • 20-03-2009 15:13
 • Obwieszczenie w sprawie :"Budowa sieci wodociągowej "
 • 20-03-2009 15:12
 • Obwieszczenie w sprawie :"Loklalizacji kontenera (z przeznaczeniem na świetlicę wiejską) wraz z przyłączami infrastruktury technicznej"
 • 20-03-2009 15:10
 • Obwieszczenie w sprawie :"Przebudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie"
 • 20-03-2009 15:04
 • Obwieszczenie w sprawie :"Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Maszewo. Zadania: Darż, Dębice – Maszewo, Mieszkowo, Wisławie, Sokolniki, Radzanek"
 • 20-03-2009 15:03
 • Obwieszczenieo zakończeniu postępowania w sprawie:" Budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami "
 • 18-03-2009 10:47
 • Obwieszczenieo zakończeniu postępowania w sprawie:" Budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami "
 • 13-03-2009 14:38
 • Obwieszczenieo zakończeniu postępowania w sprawie:" Budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami "
 • 13-03-2009 14:33
 • Obwieszczenie w sprawie :"Budowa chodnika w ul. 8-go Marca na działce nr 42 oraz przebudowa ul. 8-go Marca na działce nr 50 w m. Maszewo, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie"
 • 03-03-2009 13:55
 • Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 10333/0127 w zlokalizowanej w Pogrzymiu, na działce nr 29/2
 • 27-02-2009 14:35
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo