http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie "Przebudowa drogi gminnej na działkach 141/6 i 807/10, obręb 1 Maszewo"
 • 13-09-2010 10:46
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie "Budowa boiska sportowego" - Pogrzymie
 • 27-08-2010 15:34
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie "Przebudowa ul. Obodrytów w Maszewie"
 • 18-08-2010 09:01
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie "Budowa oświetlenia ulicznego" -Maszewo - Wisławie
 • 06-08-2010 11:27
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie "Budowa oświetlenia ulicznego" - Sokolniki
 • 06-08-2010 11:25
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie "Budowa oświetlenia ulicznego" - Wisławie
 • 06-08-2010 11:24
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie
 • 04-08-2010 15:03
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie "Budowa stacji transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej oraz sieci rozdzielczej" - Wisławie
 • 04-08-2010 15:01
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie planowanego posadowienie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel
 • 30-06-2010 09:26
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie: "Budowia stacji transformatorowej, linii napowietrznej i kablowej oraz sieci rozdzielczej"
 • 30-06-2010 09:23
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie: "Rozbudowa istniejącej Fermy Brojlerów Kurzych w miejscowości Radzanek, Gm. Maszewo"
 • 24-06-2010 15:31
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie: "Budowa kompostowni pryzmowej na dz. Nr 350/12, obręb Dębice, Gm. Maszewo"
 • 24-05-2010 08:19
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie:"Zakup i uruchomienie innowacyjnej linii do uniwersalnej produkcji biopaliw stałych"
 • 24-05-2010 08:18
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie:" Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego na terenie działki nr 144/2, obręb 1 Maszewo"
 • 24-05-2010 08:16
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie ostatecznego terminu opłaty II raty za sprzedaż napojów alkoholowych
 • 21-05-2010 10:53
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia"
 • 14-05-2010 09:03
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego "
 • 14-05-2010 09:02
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie przedsięwzięcia pn.:
 • 14-05-2010 09:02
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego "
 • 13-05-2010 10:32
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej "
 • 13-05-2010 10:32
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo