http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • OGŁOSZENIE
 • 13-08-2012 11:04
 • Ogłoszenie Burmistrza Maszewa
 • 09-08-2012 07:57
 • Ogłoszenie Burmistrza Maszewa
 • 09-08-2012 07:56
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 02.08.2012 r.
 • 07-08-2012 08:27
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa z dnia 06.07.2012 r.
 • 10-07-2012 09:25
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w gminie Maszewo, na działkach nr 65, 74/6 w obrębie geodezyjnym Godowo, polegającej na Budowie linii kablowej nn 0,4 kV
 • 19-06-2012 09:08
 • OGŁOSZENIE BURMISTRZA MASZEWA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo dla terenu położonego w obrębie Maciejewo w celu przywrócenia rolnej funkcji terenów.
 • 15-06-2012 09:58
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zlokalizowanej w Godowie, gmina Maszewo, na działkach nr 65, 74/6 polegającej na: Budowie linii kablowej nn 0,4 kV
 • 12-05-2012 17:13
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o zakończeniu postępowania w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien i drzwi drewnianych z wkładką termiczną w istniejącym zakładzie produkcji okien i drzwi”
 • 08-05-2012 09:13
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o zakończeniu postępowania w sprawie: Budowa linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz sieci kablowej 0,4 kV
 • 13-04-2012 14:45
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 'Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien i drzwi drewnianych z wkładką termiczną w istniejącym zakładzie produkcji okien i drzwi'
 • 12-04-2012 10:50
 • Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 12-03-2012 w sprawie: obowiązku konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
 • 21-03-2012 08:03
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wszczęciu postępowania w sprawie: Budowa linii kablowej 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV oraz sieci kablowej 0,4 kV
 • 14-03-2012 08:26
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie budowy gazociągu
 • 24-02-2012 13:22
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wszczęciu postępowania w sprawie: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych
 • 17-01-2012 14:41
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wszczęciu postępowania w sprawie: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych
 • 17-01-2012 14:40
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wszczęciu postępowania w sprawie: Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV L-13
 • 12-01-2012 13:44
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia
 • 05-01-2012 13:32
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wszczęciu postępowania w sprawie Budowa linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych
 • 16-12-2011 10:56
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wszczęciu postępowania w sprawie Budowa lini kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych
 • 14-12-2011 08:03
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo