http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 90/63 PE - Przemocze dz. 519 i 523 - zakończenie postępowania
 • 04-12-2017 00:50
 • Budowa linii kablowej 15kV - Maszewko II dz. 106/21 i Maszewo 3 dz. 852/1 - zakończenie postępowania
 • 04-12-2017 00:50
 • Budowa solarnego oświetlenia drogowego - Wołowiec dz. 82, 49/2, 97, 120, 50 (gm. Nowogard) - wszczęcie postępowania
 • 27-11-2017 18:21
 • Budowa solarnego oświetlenia drogowego - Świerczewo dz. 38/1, 47, 3, 74, 129 (gm. Nowogard) - wszczęcie postępowania
 • 27-11-2017 18:21
 • Budowa solarnego oświetlenia drogowego - Sąpolnica dz. 61/3, 61/6, 77, 199 (gm. Nowogard) - wszczęcie postępowania
 • 27-11-2017 18:21
 • Budowa solarnego oświetlenia drogowego - Karsk dz. 350 (gm. Nowogard) - wszczęcie postępowania
 • 27-11-2017 18:20
 • Budowa solarnego oświetlenia drogowego - Kulice dz. 274 (gm. Nowogard) - wszczęcie postępowania
 • 27-11-2017 18:20
 • Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - Mokre dz. 20 - zakończenie postępowania
 • 27-11-2017 18:04
 • Budowa sieci wodociagowej - Bielice dz. 186 i 193/2 - zakończenie postępowania
 • 20-11-2017 10:46
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego
 • 15-11-2017 13:57
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wisławie, gm. Maszewo
 • 14-11-2017 12:52
 • Budowa linii kablowej 15 kV - Maszewko II dz. 106/21 i 852/1 - wszczęcie postępowania administracyjnego
 • 20-10-2017 16:08
 • Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV L-13 - Radzanek dz. 23/3 i 25 - wszczęcie postępowania administracyjnego
 • 20-10-2017 16:03
 • Budowa sieci wodociągowej - Bielice dz. nr 186 i 193/2 - Wszczęcie P.A.
 • 03-10-2017 21:48
 • Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Opretaora P4 - Mokre dz. 20 - wsszczęcie P.A.
 • 03-10-2017 21:46
 • OBWIESZCZENIE - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem dla przedsięwzięcia: Zmiana sposobu użytkowania obiektów do chowu drobiu pn. zwiększenie maksymalnej, jednoczesnej obsady drobiu do 261.000 szt., tj. do 1044 DJP w instalacji zlokalizowanej na działce Nr 202/1 ...
 • 27-09-2017 09:58
 • O B W I E S Z C Z E N I E - Zgodnie z art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21.08.2017 r. Pana Roberta Mituty, występujące
 • 19-09-2017 19:19
 • O B W I E S Z C Z E N I E - termin opłaty trzeciej raty tj. do dnia 30 września 2017 roku, za sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców dysponującymi aktualnymi zezwoleniami na ich handel.
 • 19-09-2017 19:18
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo w obrebach Maciejewo, Pogrzymie, Dobrosławiec, Radzanek, Rożnowo Nowogardzkie, Dąbrowica, Darż
 • 01-09-2017 13:04
 • Budowa sieci wodociagowej - Przemocze dz. 523 - zakończenie postępowania administracyjnego
 • 31-08-2017 12:19
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następne


  © 2006 UM Maszewo