http://www.bip.gov.plhttp://www.bip.gov.pl BIP Maszewo
   UM Maszewo - BIP
Pomoc
MIASTO I GMINA
E-BOI
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
SERWIS

Biuletyn Informacji Publicznej  


poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne
Tytuł dokumentu Data aktualizacji
 • OBWIESZCZENIE - wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na budowę fermy drobiu na działce Nr 233/1 i 233/2, obręb Jenikowo (Gmina Maszewo)
 • 22-01-2018 16:37
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Linia 220kV relacji Morzyczyn - Recław
 • 09-01-2018 19:29
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „urządzenie do poboru wód podziemnych zlokalizowane na dz. ewid. 202/1, obręb 0222 Maszewko II, gmina Maszewo, woj. zach.”
 • 08-01-2018 20:38
 • O B W I E S Z C Z E N I E - Burmistrz Maszewa zawiadamia, iż mając na uwadze przepisy prawa art. 111 ust 7, art. 18 ust.12 pkt.5 lit. b i ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 487) zbliża się t
 • 04-01-2018 23:27
 • Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220kV Morzyczyn-Recław
 • 27-12-2017 10:55
 • Budowa sieci energetycznej nn 0,4kV doziemnej i złączy kablowo-pomiarowych - Przemocze dz. 523 i 318/10 - wszczęcie postępowania
 • 15-12-2017 11:21
 • Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV L-13 - Radzanek dz. 23/3 i 25 - zakończenie postępowania
 • 04-12-2017 00:50
 • Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 90/63 PE - Przemocze dz. 519 i 523 - zakończenie postępowania
 • 04-12-2017 00:50
 • Budowa linii kablowej 15kV - Maszewko II dz. 106/21 i Maszewo 3 dz. 852/1 - zakończenie postępowania
 • 04-12-2017 00:50
 • Budowa solarnego oświetlenia drogowego - Wołowiec dz. 82, 49/2, 97, 120, 50 (gm. Nowogard) - wszczęcie postępowania
 • 27-11-2017 18:21
 • Budowa solarnego oświetlenia drogowego - Świerczewo dz. 38/1, 47, 3, 74, 129 (gm. Nowogard) - wszczęcie postępowania
 • 27-11-2017 18:21
 • Budowa solarnego oświetlenia drogowego - Sąpolnica dz. 61/3, 61/6, 77, 199 (gm. Nowogard) - wszczęcie postępowania
 • 27-11-2017 18:21
 • Budowa solarnego oświetlenia drogowego - Karsk dz. 350 (gm. Nowogard) - wszczęcie postępowania
 • 27-11-2017 18:20
 • Budowa solarnego oświetlenia drogowego - Kulice dz. 274 (gm. Nowogard) - wszczęcie postępowania
 • 27-11-2017 18:20
 • Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 - Mokre dz. 20 - zakończenie postępowania
 • 27-11-2017 18:04
 • Budowa sieci wodociagowej - Bielice dz. 186 i 193/2 - zakończenie postępowania
 • 20-11-2017 10:46
 • Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego
 • 15-11-2017 13:57
 • Obwieszczenie Burmistrza Maszewa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wisławie, gm. Maszewo
 • 14-11-2017 12:52
 • Budowa linii kablowej 15 kV - Maszewko II dz. 106/21 i 852/1 - wszczęcie postępowania administracyjnego
 • 20-10-2017 16:08
 • Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV L-13 - Radzanek dz. 23/3 i 25 - wszczęcie postępowania administracyjnego
 • 20-10-2017 16:03
  poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następne


  © 2006 UM Maszewo